Bitcoin Vault (BTCV) - pytania i odpowiedzi | Wiadomości | CrypS.

Bitcoin Vault (BTCV) – pytania i odpowiedzi

Michał Misiura
btcv

Bitcoin Vault (BTCV) to kryptowaluta, której temat poruszaliśmy do tej pory przede wszystkim w kontekście projektu Mining City. W tym miejscu przedstawiamy więcej informacji na jej temat.

Bitcoin Vault to, stworzona pod koniec 2019 roku, kryptowaluta, której twórcą jest CEO warszawskiej spółki MineBest – Eyal Avramovitch. W zeszłym miesiącu z naszą redakcją skontaktował się przedstawiciel Electric Vault Sp. z o.o. Firma ta zajmuje się rozwijaniem kodu BTCV oraz komunikacją na temat projektu. Dzięki uprzejmości jej rzecznika, mogliśmy zadać dowolne pytania na temat Bitcoin Vault. Poniżej publikujemy je razem z nadesłanymi odpowiedziami.

Pytania redakcji CrypS na temat Bitcoin Vault (BTCV)

1. Dlaczego na CoinMarketCap nie ma podanej kapitalizacji rynkowej BTCV?

Jesteśmy w kontakcie z CoinMarketCap. Poprosiliśmy ich już o dodanie dodatkowych informacji nt. projektu, takich jak opis funkcjonalności, informacje założycielskie, kapitalizację i kilka dodatkowych. W odpowiedzi otrzymaliśmy rozbudowany formularz listingowy i obecnie przechodzimy proces weryfikacji.

CMC nie podaje czasu rozpatrywania wniosków o listingi, więc może to potrwać jeszcze kilka tygodni, bo warunkiem dla CMC jest możliwość weryfikacji zewnętrznej podawanych przez nas informacji czy to poprzez narzędzia takie jak nasz explorer, własne API czy partnerów, z którymi współpracujemy.

2. Jakie były przyczyny gwałtownych spadków wartości BTCV, do których doszło w sierpniu tego roku?

Coin BTCV jest listowany na coraz większej liczbie giełd i podlega standardowym wahaniom rynkowym, jakie obserwujemy na wielu coinach i tokenach. Gwałtowe spadki i wzrosty są, jak Państwo wiecie, dość częste na rynku kryptowalut i podlegają podstawowym zasadom ekonomii, czyli są zależne w szczególności od stosunku podaży do popytu.

3. Czy BTCV opiera się na algorytmie konsensusu Proof-of-Work?

Tak, SHA256.

4. Co oznacza „struktura 3 prywatnych kluczy zapewniająca większe bezpieczeństwo”, o której wspomina whitepaper BTCV? Na jakiej zasadzie są zatwierdzane transakcje?

BTCV opiera się na trzech kluczach prywatnych ECDSA. Dla ułatwienia pierwszy klucz generowany jest już w samej aplikacji. Pozostałe dwa generuje użytkownik i to użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich kluczy.

Kombinacja trzech kluczy pozwala na pełne wykorzystanie możliwości naszego blockchain’a, czyli na tworzenie trzech rodzajów transakcji, które nazwaliśmy Secure, Cancel i Fast, a także na wykonywanie transakcji, które użytkownik może cofnąć (Secure).

Więcej o tym piszemy w serii artykułów na Medium nt. funkcjonalności i ekosystemu: https://medium.com/bitcoin-vault-btcv

Transakcje są zawierane na takich samych zasadach jak w coinach PoW. To, czym wyróżnia się BTCV, to sposób ‘postowania’ transakcji Secure (tj. transakcji z możliwością cofnięcia), który został domyślnie opóźniony o 144 bloki. Jak to dokładnie działa, zostało wyjaśnione w
naszym Whitepaper, dosłownie przed kilkoma dniami opublikowaliśmy uaktualnioną wersję, więc zapraszam do zapoznania. Możliwe, że znajdą tam Państwo odpowiedzi na wiele pytań: https://bitcoinvault.global/pdf/whitepaper/bitcoin-vault-whitepaper-en.pdf

5.  Ile wynosi nagroda blokowa BTCV?

Po ostatnim halvingu z listopada jest to 75 BTCV. Halving jest dokładnie rozpisany w dokumentacji kodu na githubie. Znajdą Państwo również szczegóły w whitepaper BTCV; https://bitcoinvault.global/pdf/whitepaper/bitcoin-vault-whitepaper-en.pdf

6. W jaki sposób do wydobycia BTCV mogą włączyć się indywidualni górnicy? Czy w ogóle istnieje taka możliwość? Jeżeli nie – dlaczego?

Nie ma obecnie takiej możliwości.

Na początku projektu każdy indywidualny miner, mógł stworzyć własny node i dołączyć, jednak chain BTCV w 2020 roku padł ofiarą serii ataków 51%. To była faza alpha, kiedy skupieni byliśmy na realizacji pierwszej roadmapy i chcieliśmy spełnić zobowiązania wobec społeczności oddając w pełni funkcjonalny produkt do końca 2020 roku. Zdecydowaliśmy wtedy, że musimy przejść na model scentralizowany. To była decyzja podyktowana zasobami, którymi dysponowaliśmy – mogliśmy albo bronić blockchain’a przed atakami 51%, albo skupić się na dalszym rozwoju kodu.

Obecnie pracujemy nad opcją otwarcia wydobycia dla indywidualnych użytkowników. Rozmawiamy z partnerami, ekspertami o tym, jak możemy to zrobić, nie narażając się jednocześnie na problemy, które mieliśmy w przeszłości. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat.

7. W explorer.bitcoinvault.global znajduje się informacja o podziale hashrate’ów. Dlaczego całość mocy obliczeniowej służącej do zatwierdzania transakcji w łańcuchu bloków BTCV należy do jednej puli wydobywczej (BTCV Pool)?

Jak wyżej, wynika to ze scentralizowanej struktury projektu.

8. Co stało się z poprzednimi pulami wydobywczymi, których domeny założył MineBest? (Mowa o KnoxPool i WDMO – opisujemy je tutaj.)

Co do Knoxpool to wiem jedynie, że Minebest ma inne plany biznesowe związane z obsługą klientów instytucjonalnych.

Natomiast w listopadzie zmieniliśmy nazwę poola z WDMO na BTCV Pool ze względu na przejrzystość – aby nie było wątpliwości, kto odpowiada za mining pool kopiący BTCV. Związane to było też z licznymi prośbami ze strony społeczności.

9. Whitepaper BTCV wspomina o możliwości cofnięcia każdej nieprawidłowej transakcji do 24h. Czy istnieje ona właśnie dzięki całkowitej centralizacji wydobycia?

Nie. Możliwość cofania transakcji wiąże się ze strukturą 3 kluczy ECDSA i funkcją, jaką każdy z tych kluczy pełni w ekosystemie. Dokładnie opisujemy to w whitepaperze i na kanale Medium.

10. Czy zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że wartość BTCV opiera się na zaufaniu do stojącej za nim puli wydobywczej? Jeżeli nie – jakie ekonomiczne fundamenty prezentuje, Państwa zdaniem, BTCV?

Coin czy token jest produktem, więc można powiedzieć, że na wartość coinów i tokenów w branży krypto mają wpływ takie same cechy, jak w
przypadku innych, w tym również tradycyjnych produktów – tj. funkcjonalność, popularność, zaufanie, opinia, dostępność i zapewne setki innych elementów. Z pewnością pula wydobywcza i zaufanie do niej jest także jednym z takich czynników na rynku kryptowalut.

11. Kto jest właścicielem puli wydobywczej odpowiadającej za zatwierdzanie transakcji BTCV? Gdzie dokładnie wydobywana jest Państwa kryptowaluta?

Właścicielem BTCV Pool jest grupa Minebest, która jest operatorem kilku farm na świecie.

12. W myśl wykładni KNF-u rozpoznany emitent cyfrowego aktywa podlega pod już istniejące prawo dotyczące regulowanej działalności. Czy emitent BTCV wystąpił o stosowną licencję?

Dyskusja na temat identyfikacji emitenta w przypadku kryptowalut toczy się na całym świecie. Jak Państwo doskonale wiecie, nie jest to takie proste w przypadku DLT’s i legislacja wielu krajów nie dogoniła jeszcze technologii. W związku z tym takie pytanie należałoby zadać emitentowi BTCV.

13. Jaką rolę pełni spółka Electric Vault? Czy jest ona odpowiedzialna za emisję, dystrybucję, bądź marketing związany z BTCV?

Electric Vault Sp. z o.o. jest wykonawcą prac zleconych przez twórcę kryptowaluty BTCV – Eyala Avramovicha i odpowiada za rozwój projektu od strony technicznej, czyli przede wszystkim za rozwój kodu, jak również komplementarne do tego niezbędne działania komunikacyjne i związane z adopcją rynkową.

14. Czy w wydobycie BTCV zaangażowana jest firma MineBest? 

Tak, grupa Minebest jest zaangażowana w wydobycie BTCV.

15. Jakie giełdy kryptowalut listują obecnie BTCV? Na których platformach można wymienić go na BTC, altcoiny lub waluty fiducjarne?

Każdego miesiąca rozszerzamy współpracę o nowe partnerstwa. Wszystkie informacje i aktualna lista giełd są na stronie projektu https://bitcoinvault.global/

16. Czym jest nowa kryptowaluta, zapowiadana przez twórcę BTCV – CEO spółki MineBest? (Pytamy o Electric Cash).

Tak, Eyal Avramovich zapowiedział stworzenie nowej kryptowaluty opartej o PoW. Wkrótce pojawią się szczegółowe informacje na ten temat. Proszę zatem o cierpliwość.

17. Kiedy według szacunków do obiegu trafią wszystkie jednostki BTCV? (Według whitepaper całkowita podaż to 21 mln, a przez rok istnienia kryptowaluty wydobyto już 10 mln BTCV.)

Według szacunków nastąpi to około 2140 roku. BTCV jest pod tym względem bardzo podobny do Bitcoina. BTC wystartował w 2009 roku, BTCV w 2019. BTCV nadrobi ten okres opóźnienia względem Bitcoina w ciągu pierwszych 6 lat wydobycia. W kolejnym okresie ilość wydobywanych BTCV zrówna się z tą reprezentowaną przez Bitcoina.

Komentarz

W trakcie wymiany korespondencji, rzecznik Electric Vault wyraził opinię, że widzi po naszej stronie niechęć do projektu, która wynika z jego centralizacji. Zgadzamy się z jego słowami, według których rynek kryptowalut jest obecnie zupełnie innym miejscem i panują na nim inne warunki niż w latach 2009 – 2012. Występuje silna konkurencja oraz ostra rywalizacja przez co traci wiele projektów opartych na PoW.

Mimo wszystko uważamy jednak, że decentralizacja stanowi ważny element kryptowalut. Nawet najbardziej transparentna i zaufana spółka emitująca cyfrowe aktywa może wpaść w prawne tarapaty, o czym przekonało się Ripple.

Gdy istnieje centralny wydawca, istnieją ryzyka nie spotykane w przypadku rozproszonych projektów. Kryptowaluta, której emisja spoczywa na barkach jednego podmiotu prawnego, może ucierpieć w wyniku działań państw i ich instytucji. W przypadku bitcoina (pomimo wysokiej koncentracji wydobycia) nie jest to możliwe. Ponadto w przypadku takich projektów istotną rolę odgrywa zaufanie do spółki – emitenta. Składają się na nie m.in. transparentność oraz przejrzystość regulacyjna (w Polsce wciąż deficytowa).

btcvreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.