Binance dodaje test dla osób chcących handlować z lewarem | Wiadomości | CrypS.

Binance dodaje test dla osób chcących handlować z lewarem

Michał Misiura
binance zaprzecza, że próbował przejąć union bank

Giełda kryptowalut Binance poinformowała o wprowadzeniu modułu „Odpowiedzialnego Handlu”. Oznacza on, że użytkownicy chcący prowadzić handel z dźwignią będą musieli obejrzeć film edukacyjny, wypełnić test i zaakceptować oświadczenie o ryzyku. 

W mailingu rozesłanym do klientów giełda wyjaśnia, że chce aby jej użytkownicy lepiej zrozumieli Lewarowane Tokeny Binance (BLVT) oraz zasady związane z zarządzaniem ryzykiem. W związku z tym każda osoba chcąca korzystać z oferowanego przez platformę handlu z dźwignią przejdzie test poprzedzony filmem edukacyjnym. Ma to pozwolić lepiej poznać zasady działania tych bardzo ryzykownych produktów przed rozpoczęciem ich używania.

Przypuszczalnie, tak jak w przypadku wielu podobnych rozwiązań stosowanych na rynkach z dostępem do dźwigni, nieprzejście testu nie będzie wiązać się z niedopuszczeniem do handlu. Jego wynik będzie raczej odpowiedzią zwrotną dla klienta, o którego dostępie do BLVT zadecyduje ostatecznie podpis pod oświadczeniem o ryzyku.

Ostrzeżenie o ryzyku

Binance zwraca się do klientów, przypominając im żeby pamiętali o tym, że lewarowane tokeny:

  • niosą ze sobą wysokie ryzyko,
  • nie są odpowiednie do długoterminowego przetrzymywania,

Giełda wyjaśnia, że zależy jej aby każdy w pełni zrozumiał ryzyko związane z BLVT i wziął pełną odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonywane na swoim koncie. Dodatkowo przestrzega aby nie przeprowadzać żadnych transakcji, które są poza zasięgiem finansowym klienta. Sprowadza się to więc do prostej maksymy – inwestuj tylko tyle ile jesteś w stanie stracić.

Ponadto Biance zwraca uwagę, że w okresach silnych trendów lewarowane tokeny mogą zapewnić lepsze zwroty, jednak wysoka zmienność na rynku może zmienić ich wartość. Przez to może ona spaść nawet do zera i doprowadzić klienta do dużych strat. W związku z tym pozycje nie powinny być przetrzymywane przez nadmiernie długi czas.

Po trzecie giełda informuje, że im wyższa zmienność w cenie bazowego tokena, który podlega lewarowaniu, tym większa strata jego wartości netto. Proces ten znany jest jako spadek zmienności i prowadzi do nieodwracalnych strat, nawet jeśli wartość bazowego tokena wróci po spadku do swojej wyjściowej ceny.

binance zaprzecza, że próbował przejąć union bankreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.