Biały Dom przedstawia roadmap regulacji kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Biały Dom przedstawia roadmap regulacji kryptowalut

Maciej Żerelik
Biuro naukowe Białego Domu analizuje wpływ kryptowalut na klimat

Administracja Joe Bidena opublikowała roadmap mający na celu zmniejszenie ryzyka związanego z kryptowalutami. Znaczna część dokumentu była skierowana do Kongresu USA.


Pierwszym i jednym z najważniejszych punktów roadmapu jest stworzenie „pierwszej w historii” pełnoprawnej regulacji dotyczącej aktywów cyfrowych. W ramach tego punktu wprowadzono już projekt ustawy regulującej stabelcoiny. Biały Dom wezwał również organy regulacyjne i wykonawcze do zwiększenia wysiłków w celu nadzorowania branży kryptowalutowej, a także do wydania szczegółowych wytycznych dla jej uczestników. Apel dotyczył zwłaszcza organów nadzoru bankowego. W dokumencie czytamy:

W ciągu ostatniego roku identyfikowaliśmy ryzyko związane z kryptowalutami i pracowaliśmy nad środkami łagodzącymi je z pomocą władzy wykonawczej. Kongres również musi zwrócić na to baczną uwagę.

Biały Dom zaleca również zwiększenie uprawnień organów regulacyjnych, wzmocnienie zabezpieczeń i innych wymogów dotyczących ujawniania informacji od firm kryptowalutowych, zwiększenie grzywien i kar za naruszenia oraz podniesienia finansowania organów ścigania.

W ramach regulacji branży niektóre rodzaje instytucji finansowych, jak fundusze emerytalne, powinny być pozbawione możliwości nurkowania na rynku kryptowalut. Może to spowodować duże wahania na rynku.

Wcześniej informowano, że w Kongresie USA zostanie utworzona podkomisja do spraw regulacji kryptowalut.

Biuro naukowe Białego Domu analizuje wpływ kryptowalut na klimatreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.