Bank Rosji przyznaje, że nie może obejść sankcji za pomocą bitcoina | Wiadomości | CrypS.

Bank Rosji przyznaje, że nie może obejść sankcji za pomocą bitcoina

Mariusz Przepiórka
rosja mining

Wykorzystanie kryptowalut do omijania sankcji, zwłaszcza w przypadku dużych płatności, jest niemożliwe – tak wynika z odpowiedzi zastępczyni prezesa Banku Rosji Ksenii Judajewej na interpelację deputowanego Dumy Państwowej Antona Gorelkina.


Judajewa wskazała, że stanowisko banku centralnego jest związane ze „zwiększonym ryzykiem regulacyjnym. – Organy regulacyjne w USA, UE, Wielkiej Brytanii, Japonii i Singapurze rozpoczęły wdrażanie środków mających na celu ograniczenie obchodzenia sankcji przy użyciu kryptowalut. W związku z tym, giełdy kryptowalutowe wprowadzają pewnego rodzaju środki ograniczające wobec rosyjskich inwestorów, aż do zablokowania dostępu do środków finansowych włącznie – wyjaśniła Ksenia Judajewa.

Przedstawicielka banku centralnego dodała, że waluty cyfrowe obsługują znacznie mniejszą liczbę płatności niż tradycyjne systemy płatnicze, więc duże płatności mogą zostać wykryte i zablokowane przez zagraniczne organy regulacyjne.

Kryptowaluty zagrożeniem dla dobrobytu

Przepisy rosyjskiej ustawy o cyfrowych aktywach finansowych zabraniają wykorzystywania kryptowalut jako środka płatniczego za towary i usługi. Bank Centralny uważa, że zmiana tego prawa jest „niewskazana”.

W ogólnym ujęciu regulator obawia się, że dopuszczenie prywatnych walut cyfrowych na rosyjski rynek finansowy może prowadzić do „szeregu istotnych zagrożeń dla dobrobytu obywateli, stabilności systemu finansowego i bezpieczeństwa ekonomicznego kraju”. Jednocześnie Bank Centralny jest gotów rozważyć uregulowanie kwestii kopania kryptowalut w Rosji, pod warunkiem zakazania ich obrotu.

Rosja pracuje nad prawem dotyczącym kryptowalut

Po marcowym posiedzeniu okrągłego stołu w sprawie kryptowalut deputowany Anton Gorelkin zaproponował, aby zezwolić rosyjskim osobom fizycznym i prawnym na dokonywanie płatności w walucie cyfrowej między sobą oraz we współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Opowiedział się również za swobodną wymianą kryptowalut na ruble, wprowadzeniem preferencyjnego systemu podatkowego dla tego rynku oraz legalizacją wydobycia i jego wspieraniem przez państwo.

Wcześniej Ministerstwo Finansów Rosji, w oparciu o zatwierdzoną przez rząd koncepcję, przygotowało projekt ustawy o walutach cyfrowych. Ponadto jego urzędnicy sygnalizowali ostatnio możliwość stworzenia rosyjskiej infrastruktury do handlu kryptowalutami. Bank Centralny Rosji przedstawił natomiast propozycje wprowadzenia zakazu korzystania z bitcoina i nałożenia kar pieniężnych w wysokości do 1 mln RUB dla osób, które naruszą ten przepis. Jak widać stanowisko instytucji nie zmieniło się pod wpływem zachodnich sankcji.

rosja miningreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.