Bank centralny Zimbabwe wyemituje cyfrową walutę opartą na złocie | Wiadomości | CrypS.

Bank centralny Zimbabwe wyemituje cyfrową walutę opartą na złocie

Mariusz Przepiórka
zimbabwe wyemituje cyfrową walutę opartą na złocie

Bank Rezerw Zimbabwe ma zamiar wprowadzić walutę cyfrową opartą na złocie, która będzie służyć jako prawny środek płatniczy w kraju. Posunięcie to jest inicjatywą rządu mającą na celu ustabilizowanie lokalnej waluty i zabezpieczenie przed ciągłą deprecjacją względem dolara amerykańskiego.


Zgodnie z doniesieniami lokalnego dziennika The Sunday Mail ruch ten pozwoli na wymianę niewielkich ilości dolarów Zimbabwe na cyfrowy złoty token, umożliwiając większej liczbie mieszkańców Zimbabwe zabezpieczenie się przed zmiennością waluty. Gubernator Banku Rezerw Zimbabwe John Mangudya powiedział, że zgodnie z planem „nie zamierza pominąć żadnej osoby i żadnego miejsca”.

Waluta Zimbabwe jest wyceniana na poziomie 1001 ZWL za 1 USD, ale według doniesień Bloomberga zwykle w stolicy kraju Harare jest wymieniana po kursie 1750 ZWL za 1 USD. Roczna stopa inflacji w Zimbabwe osiągnęła w marcu poziom 87,6% (w lutym było to 92%).

Mangduya twierdzi, że kurs wymiany na rynku równoległym ustabilizuje się w najbliższych tygodniach po otrzymaniu przez plantatorów tytoniu płatności w dolarach amerykańskich. Powiedział również, że obecna zmienność kursu walutowego została spowodowana „oczekiwaniami zwiększonej podaży walut obcych” na rynku ze względu na sezon tytoniowy.

Walutowe problemy Zimbabwe

Według doniesień Wall Street Journal z poprzedniego miesiąca, problemy monetarne w Zimbabwe i brak zmian doprowadziły do tego, że firmy „drukują własne pieniądze”, często na odręcznie zapisanych skrawkach papieru, aby użytkownicy mogli płacić za przyszłe zakupy.

Zimbabwe od ponad dekady walczy z niestabilnością waluty i inflacją. W 2009 roku po epizodzie hiperinflacji kraj ten przyjął dolara amerykańskiego jako swoją walutę. W 2019 roku dolar zimbabweński został ponownie wprowadzony do obiegu w celu ożywienia gospodarki kraju. W zeszłym roku rząd zdecydował się ponownie użyć dolara amerykańskiego w celu ograniczenia gwałtownie rosnących cen w kraju.

zimbabwe wyemituje cyfrową walutę opartą na złociereklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.