Australijski regulator oskarża Block Earner o brak licencji

Australijski regulator oskarża Block Earner o działanie bez licencji

Anna Sutowicz
Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) pozywa Block Earner

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) pozywa Block Earner za prowadzenie działalności w kraju bez licencji. Zdaniem regulatora, firma pozostawia konsumentów bez środków prawnych.


Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) rozpoczęła postępowanie w sprawie kar cywilnych w Sądzie Federalnym przeciwko firmie fintech Block Earner. ASIC zarzuca jej świadczenie nielicencjonowanych usług finansowych i prowadzenie niezarejestrowanego programu inwestycyjnego.

Regulator twierdzi, że produkty Earner są produktami finansowymi, które powinny być licencjonowane, ponieważ są zarządzanym programem inwestycyjnym, instrumentem, za pomocą którego osoba dokonuje inwestycji finansowej, i/lub instrumentem pochodnym. Dotyczy to instrumentów o stałym dochodzie: USD Earner, Gold Earner i Crypto Earner.

Australijski regulator pozywa Block Earner

Wiceprzewodnicząca ASIC Sarah Court powiedziała, że firma pozostawia konsumentów bez ważnej ochrony:

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że Block Earner oferował produkty finansowe bez odpowiedniej rejestracji lub licencji Australian Financial Services, pozostawiając konsumentów bez ważnej ochrony. Tylko dlatego, że produkt opiera się na kryptowalucie, nie oznacza, że nie jest objęty prawem usług finansowych.

Court dodała, że regulator zdaje sobie sprawę z tego, jak wielu konsumentów zainteresowanych jest kryptowalutami. Ponadto, przedstawiciele ASIC przypomnieli o ryzyku inwestowania w kryptowaluty i podkreślili, że wspierają rozwój „skutecznych ram regulacyjnych” chroniących użytkowników:

ASIC jest świadomy, że wielu konsumentów jest zainteresowanych zakupem lub inwestowaniem w kryptowaluty. Kryptowaluty są ryzykowne, z natury zmienne i złożone, a ASIC nadal obawia się, że potencjalni inwestorzy w kryptowaluty mogą nie w pełni docenić związane z nimi ryzyko. ASIC wspiera rozwój skutecznych ram regulacyjnych obejmujących kryptowaluty w celu ochrony konsumentów i inwestorów.

ASIC domaga się od sądu deklaracji, nakazów i kar pieniężnych. Data pierwszej rozprawy nie została jeszcze wyznaczona przez sąd.

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) pozywa Block Earnerreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.