CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za listopad 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za listopad 2021

8 min
Michał Misiura

cryptocompare raport giełdowy za listopad Futures

Listopadowy wolumen obrotu na największych giełdach kryptowalut zaliczył kolejny wzrost, pomimo stabilizacji cen cyfrowych aktywów oraz zmniejszonej aktywności na rynku instrumentów pochodnych. Czołowymi platformami pozostają Binance, OKEx i Coinbase.

Więcej szczegółów na temat ostatniego miesiąca na giełdach kryptowalut znajdziecie w raporcie CryptoCompare za listopad, którego tłumaczenie znajduje się poniżej:

Kluczowe punkty

Ceny kryptowalut w listopadzie podążały w różnych kierunkach, ponieważ bitcoin i ethereum zamknęły miesiąc odpowiednio na poziomie 58 158 USD i 4687 USD (spadek o 4,0% i wzrost o 10,1% w porównaniu z październikiem). Wolumeny na rynku spot wzrosły o 3,3% do 2,7 bln USD, podczas gdy wolumeny obrotu instrumentami pochodnymi spadły o 9,2% do 3,3 bln USD. Dzienny maksymalny obrót zanotowany 9 listopada wyniósł 131 mld USD, co stanowi wzrost o 9,6% w stosunku do miesięcznego maksimum w październiku.

Inflacja również pozostała zmartwieniem dla rynków finansowych, ponieważ ostatni raport inflacyjny w USA wskazywał na 6,2% inflacji w ujęciu rocznym – to najwyższy poziom od ponad 30 lat.

Załamanie na rynku wymiany bitcoina na waluty fiducjarne i stablecoiny

Wolumen wymiany bitcoina na USDT kontynuował trend spadkowy przez trzeci miesiąc z rzędu, osiągając wartość jedynie 3,2 mln BTC (spadek o 20,7% w porównaniu z październikiem i 27,8% od ostatniego maksimum w sierpniu). Inne pary walutowe odnotowały dalszy spadek wolumenów obrotu. Wymiana na USD, JPY i EUR spadła odpowiednio do 916 tys. BTC (spadek o 13,7%), 229 tys. BTC (spadek o 18,4%) i 211 tys. BTC (spadek o 15,3%).

Wolumen transakcji na rynku spot rośnie. Spowolnienie na rynku instrumentów pochodnych

Wolumen obrotu na rynku instrumentów pochodnych spadł w listopadzie o 9,2% do 3,3 bln USD. W tym samym czasie całkowity wolumen na rynku spot wzrósł o 3,3% do 2,7 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 54,8% całego rynku kryptowalut (wobec 57,9% w październiku).

Binance (Ocena BB) była największą giełdą najwyższej kategorii pod względem wolumenu w listopadzie, osiągając 914 mld USD (wzrost o 6,8%). Kolejne miejsca zajęły: OKEx (Ocena BB) z obrotem 201 mld USD (wzrost o 16,0%) oraz Coinbase (Ocena AA) z obrotem 168 mld USD (wzrost o 11,9%). Binance była również największą giełdą instrumentów pochodnych w listopadzie pod względem miesięcznego wolumenu obrotu, osiągając 1,8 mld USD (spadek o 7,2% od października). Kolejne miejsca zajęły OKEx (603 mln USD, spadek o 4,5%) i FTX (430 mld USD, wzrost o 16,4%).

Wartość obrotu kontraktami terminowymi BTC na giełdzie CME spada. Wzrasta wielkość obrotu kontraktami terminowymi ETH

W listopadzie zawarto jedynie 171 700 miesięcznych kontraktów (spadek o 30,5% od października), a wartość obrotu wyniosła 48,8 mld USD. Z kolei kontrakty terminowe na ETH na giełdzie CME osiągnęły w listopadzie wartość 23,4 mld USD (wzrost o 11,6% od października), przebijając szczyt z poprzedniego miesiąca (21,0 mld USD). Tymczasem średnia wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC na giełdzie CME wzrosło w listopadzie o 12,8% do 4,3 mld USD, podczas gdy otwarte pozycje na ETH wyniosły średnio 1,2 mld USD (wzrost o 23,4% w stosunku do października). Po raz pierwszy w historii giełdy wartość otwartych pozycji ETH w miesiącu przekroczyła 1 mld USD.

Binance zachowuje dominującą pozycję. Wartość otwartych pozycji nadal rośnie

Wartość otwartych pozycji osiągnęła w listopadzie rekordowy poziom – średnia dzienna wartość wyniosła 36,6 mld USD (wzrost o 16,8% w stosunku do października). Giełda Binance utrzymała swoją pozycję i wyprzedził inne giełdy pod względem otwartych pozycji we wszystkich instrumentach pochodnych, osiągając 15,7 mld USD (wzrost o 24,1% od października) i stanowiąc obecnie 44,1% wszystkich otwartych pozycji.

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W listopadzie giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów na rynku transakcji spot o 4,0% do poziomu 2,5 bln USD, a obroty giełd niższych kategorii spadły o 3,2% do poziomu 212 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 92,1% rynku.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii w listopadzie 2021 – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii w listopadzie 2021 – CryptoCompare

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w listopadzie spadła w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu, jednak ceny kryptowalut ustabilizowały się. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 9 listopada i wyniósł on 131 mld USD, co jest wynikiem lepszym o 9,6% od październikowego rekordu dziennego.

Giełdy najwyższej kategorii zanotowały najlepszy wynik 10 listopada. Wyniósł on 116,0 mld USD, co jest wynikiem lepszym o 1,5% w porównaniu z październikiem.

Wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W listopadzie wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii zwiększył się o 7,3% w porównaniu z październikiem i osiągnął poziom 1,8 bln USD.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – sierpień – listopad 2021
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – sierpień – listopad 2021

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w listopadzie była Binance (ocena BB) z wynikiem 914 mld USD (wzrost o 6,8%). Kolejne pozycje zajęły OKEx (ocena BB) z wynikiem 201 mld USD (wzrost o 16%) i Coinbase (ocena AA) z wynikiem 168 mld (wzrost o 11,9%).

Giełdy Huobi Global (BB), BeQuant (BB) i FTX (BB) zanotowały odpowiednio wyniki 140 mld USD (spadek o 6,0%), 99,2 mld USD (wzrost o 4,3%) i 89,5 mld USD (wzrost o 4,5%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 grudnia 2021
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 grudnia 2021

Binance (BB), OKEx (BB) i Coinbase (AA) zajęły czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w listopadzie w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 70,4% obrotów (w porównaniu z 69,4% w październiku).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT w listopadzie spadła o 20,7% do poziomu 3,2 mln BTC, a wymiana na USD, JPY i EUR również znacząco spadła do poziomu odpowiednio 916 tys. BTC (spadek o 13,7%), 229 tys. BTC (spadek o 18,4%) i 211 tys. BTC (spadek o 15,3%).

USDC był największym stablecoinem po USDT, a jego obrót osiągnął w listopadzie poziom 112 548 BTC (wzrost o 11,0%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

W listopadzie para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 61,7%, w porównaniu z 63,0% w październiku.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł w listopadzie o 9,2% osiągając poziom 3,3 bln USD. Jednocześnie rynek spot wzrósł o 3,3% do poziomu 2,7 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 54,7% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 57,9% we wrześniu).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Binance jest liderem na rynku instrumentów pochodnych z udziałem 53,6% (1,8 mld USD) w całkowitym wolumenie obrotu w listopadzie. Kolejne miejsca zajmują OKEx (18,5% udziału w rynku, 603 mld USD) oraz FTX (13,2% udziału w rynku, 430 mld USD).

Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w listopadzie była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,8 bln USD (spadek o 7,2% w porównaniu z październikiem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (603 mld USD, spadek o 4,5%), FTX (430 mld USD, wzrost o 16,4%) i Bybit (229 mld USD, spadek o 28,8%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie swój najwyższy wynik osiągnęła 16 listopada (186 mld USD, spadek o 7,9% w porównaniu z 202 mld USD w październiku).

Otwarte pozycje

Listopad był rekordowym miesiącem pod względem wartości otwartych pozycji. Z dziennej średniej 31,4 mld USD w październiku wzrosła do 36,6 mld USD w listopadzie (wzrost o 16,8%).

Giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 15,7 mld USD (wzrost o 24,1% w porównaniu z październikiem). Kolejne miejsca zajęły giełdy Bybit (6,5 mld USD, wzrost o 38,8%) i CME (5,5 mld USD, wzrost o 15,0%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut

Ogólna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC wzrosła o 14,7% do 18,9 mld USD, podczas gdy otwarte pozycje na kontraktach terminowych na ETH wzrosły o 16,9% do 8,1 mld USD, co jest rekordową wartością na rynku kryptowalut.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum

Binance przoduje pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. W tym przypadku jest to wynik 5,1 mld USD (wzrost o 22,9% w porównaniu z październikiem). Drugie miejsce zajmuje Bybit (3,6 mld USD, wzrost o 33,7%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC wzrosła o 18,5% do poziomu 11,2 mld USD (najwyższy wynik w historii).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut

Giełda Binance ma również najwyższą wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH (2,4 mld USD, wzrost o 20,9%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH wzrosła o 17,2% do poziomu 5,3 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut

Regulowana giełda kontraktów terminowych CME miała najwyższy poziom otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC na poziomie 4,3 mld USD (wzrost o 12,8%). Kolejne miejsca zajęły giełdy OKEx z 1,2 mld USD (wzrost o 7,4%) i Binance z 886 mln USD (wzrost o 32,2%). Wszystkie giełdy oprócz Huobi zanotowały wzrosty, a łączna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych wyniosła 7,7 mld USD (wzrost o 9,5%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina
Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

CME utrzymała pierwsze miejsce pod względem kontraktów terminowych na ETH z otwartymi pozycjami na poziomie 1,2 bln USD (wzrost o 23,4%). Giełda OKEx zanotowała wzrost obrotu na kontraktach terminowych na ETH odpowiednio o 17,1% do 583 mln USD. Giełda Binance utrzymała trzecią pozycję (434 mln USD, wzrost o 31,2%).

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami terminowymi na BTC na giełdzie CME w listopadzie osiągnęła najwyższy poziom 24 listopada, kiedy to zawarto 20 485 kontrakty. W całym miesiącu zawarto blisko 171 700 kontraktów (spadek o 30,5% w porównaniu z październikiem).

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na giełdzie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na giełdzie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na giełdzie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na giełdzie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w listopadzie spadła o 5,0% do poziomu 1214 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w listopadzie osiągnięto 17 listopada (124 kontrakty – spadek o 37,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w listopadzie, kontrakty futures na ETH oferowane przez CME osiągnęły poziom 23,4 mld USD (wzrost o 11,6% w porównaniu z październikiem – powyżej rekordowego poziomu 21,0 mld USD z października). Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC spadł o 30,5% do poziomu 48,8 mld USD. Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 72,3 mld USD (spadek o 20,8%).

Historyczne miesięczne wolumeny obrotu kontraktami terminowymi bitcoina i ethereum na giełdzie CME
Historyczne miesięczne wolumeny obrotu kontraktami terminowymi bitcoina i ethereum na giełdzie CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na BTC na giełdzie CME wyniosła w listopadzie 4,3 mld USD (wzrost o 12,8%). Średnia wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła 1,2 mld USD (wzrost o 23,4%), co jest pierwszym wynikiem w historii powyżej 1 mld USD.

Średnia liczba otwartych kontraktów treminowych BTC i ETH na giełdzie CME
Średnia liczba otwartych kontraktów treminowych BTC i ETH na giełdzie CME

Podsumowując, w listopadzie giełdy kryptowalutowe odnotowały marginalny spadek całkowitego wolumenu o 4,0%, pomimo nieznacznego wzrostu wartości ETH i spadku wartości BTC. Otwarte pozycje na instrumentach pochodnych zanotowały wzrost napędzany przez uruchomienie funduszu Bitcoin ETF firmy Proshares, co w dużej mierze wpłynęło na wzrost średniej wartości otwartych pozycji na BTC i ETH o 16,8% do poziomu 36,6 mld USD.

cryptocompare raport giełdowy za listopad
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.