Amerykańscy regulatorzy zarzucają kłamstwo firmie Voyager | Wiadomości | CrypS.

Amerykańscy regulatorzy zarzucają kłamstwo firmie Voyager

Mariusz Przepiórka
voyager nie obiecuje pełnego zwrotu kryptowalut klientów

Rezerwa Federalna oraz Federalna Korporacja Gwarantowania Depozytów (FDIC) wskazały, że firma Voyager Digital, która jest w trakcie likwidacji, składa fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia.


Amerykańscy regulatorzy nałożyli na firmę kryptowalutową zakaz prowadzenia działalności, a nawet zobowiązali ją do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu usunięcia fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń.

Regulatorzy podkreślili, że firma Voyager sugerowała, że jest ubezpieczona w FDIC, a fundusze klientów, którzy zainwestowali w Voyagera, są pod ochroną FDIC. Firma twierdziła nawet, że fundusze są bezpieczne także w razie upadku samej spółki Voyager.

Voyager przedstawił te twierdzenia na różnych platformach, w tym na swojej stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i kontach w mediach społecznościowych. Fed i FDIC zgodnie stwierdzili, że oświadczenia są fałszywe, a na podstawie uzyskanych informacji można uznać, że wprowadzały one w błąd klientów, którzy na ich podstawie powierzyli swe środki spółce Voyager i teraz nie mają do nich dostępu.

Voyager zatopiony przez 3AC

We wspólnym oświadczeniu podpisanym przez radców prawnych ds. egzekucji prawa w obu podmiotach poproszono firmę Voyager o przedstawienie pisemnego uzasadnienia i dowodów, jeśli nadal twierdzi, że jej oświadczenia są zgodne z prawdą. Dodatkowo firma musi przedstawić pełną listę oświadczeń, które złożyła w odniesieniu do ubezpieczenia depozytów wraz z dokumentacją potwierdzającą ich prawdziwość.

Firma Voyager złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 11 na początku tego miesiąca, ponieważ odczuwała skutki ekspozycji kredytowej na singapurski Three Arrows Capital, upadły fundusz hedgingowy działający w branży kryptowalutowej.

voyager nie obiecuje pełnego zwrotu kryptowalut klientówreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.