Alaska włącza wirtualne waluty do systemu regulacji przekazów pieniężnych | Wiadomości | CrypS.

Alaska włącza wirtualne waluty do systemu regulacji przekazów pieniężnych

Redakcja
alaska

Od stycznia 2023 r. wszystkie firmy obsługujące waluty cyfrowe w najbardziej wysuniętym na północ stanie USA będą musiały uzyskać osobną licencję na przekazy pieniężne.


Wydział Bankowości i Papierów Wartościowych na Alasce (DBS) zmienił lokalny kodeks administracyjny, aby rozszerzyć uprawnienia regulatorów do nadzorowania transferu jakichkolwiek środków, w tym wirtualnych walut.

Zmienione przepisy przewidują, że firmy przekazujące waluty cyfrowe do, z, lub na terenie Alaski będą musiały uzyskać specjalną licencję. DBS przyjął rozszerzoną definicję „wirtualnej waluty”, określając ją jako „cyfrową reprezentację wartości, która jest używana jako środek wymiany, jednostka rozliczeniowa lub środek oszczędnościowy i nie jest pieniądzem, niezależnie od tego, czy jest wyrażona w pieniądzu, czy nie”.

Zdaniem regulatora wirtualna waluta jest dopuszczalną inwestycją, ale tylko w zakresie zobowiązań licencjobiorcy za wirtualną walutę wobec klientów, np. gdy jest ona przechowywana w imieniu takich klientów.

Przepisy wejdą w życie już w 2023 roku

Nowe przepisy wejdą w życie na początku 2023 roku. Firmy z branży walut cyfrowych będą musiały dostosować swoją działalność do wymogów regulatora, jeśli przekazują lub przechowują aktywa na terenie Alaski.

W marcu Exxon Mobil Corporation ogłosił plany rozszerzenia programu pilotażowego w celu wykorzystania nadwyżki gazu ziemnego z szybów naftowych na Alasce do zasilania operacji wydobywania kryptowalut.

alaskareklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.