4 razy nie! Fałszywy twórca bitcoina przegrywa w sądzie | Wiadomości | CrypS.

4 razy nie! Fałszywy twórca bitcoina przegrywa w sądzie

Karolina Zawodnik
Craig Wright

Brytyjski sąd pod przewodnictwem sędziego Jamesa Mellora wydał orzeczenie, które zdecydowanie oddziela Craiga Wrighta od postaci Satoshi’ego Nakamoto, uznawanego za twórcę bitcoina (BTC).


  • Decyzja ta stanowi kulminację procesu, w którym Crypto Open Patent Alliance (COPA) wystąpiła przeciwko Craigowi Wrightowi, domagając się potwierdzenia, że nie posiada on praw własności intelektualnej do technologii Bitcoina,
  • Sędzia James Mellor, po analizie dowodów, stwierdził, że Wright nie jest ani Satoshi’m Nakamoto, ani autorem białej księgi Bitcoina, co rzuca nowe światło na kwestię prawdziwej tożsamości twórcy tej kryptowaluty.

Wpływ orzeczenia na społeczność kryptowalutową

Decyzja sądu to wyraźny sygnał dla społeczności kryptowalutowej, że próby monopolizacji technologii open source przez indywidualne osoby nie będą tolerowane. COPA, wspierana przez znaczące postacie takie jak Jack Dorsey i firmy z branży – np. Coinbase, odniosła znaczące zwycięstwo, które może uchronić programistów i innych członków społeczności przed nieuzasadnionymi roszczeniami prawnymi. 

Złożę pewne oświadczenia, które moim zdaniem są przydatne i niezbędne do wymierzenia sprawiedliwości między stronami. Po pierwsze, dr Wright nie jest autorem białej księgi Bitcoina. Po drugie, dr Wright nie jest osobą, która przyjęła lub działała pod pseudonimem Satoshi Nakamoto w latach 2008-2011. Po trzecie, dr Wright nie jest osobą, która stworzyła system Bitcoina. I po czwarte, nie jest autorem pierwszych wersji oprogramowania Bitcoina

– zaznaczył James Mellor.

Ta decyzja nie tylko chroni integralność projektów open source, ale również podkreśla znaczenie współpracy i otwartości w rozwoju technologii kryptograficznych. 

Konsekwencje prawne dla Craiga Wrighta

Orzeczenie brytyjskiego sądu stawia Craiga Wrighta w niekorzystnym świetle, kwestionując jego wcześniejsze twierdzenia o byciu Satoshi’m Nakamoto. Zabiegi prawne Wrighta, mające na celu stworzenie narracji o jego autorstwie wobec Bitcoina, zostały skutecznie zablokowane. 

Ponadto, postawa sądu wobec prób “samozwańczego Nakamoto” o ograniczenie jego wolności słowa w kontekście twierdzeń o bycia twórcą BTC, pokazuje złożoność równowagi między prawem do wyrażania siebie a ochroną praw innych osób w przestrzeni cyfrowej.

Sytuacja ta może mieć długotrwałe skutki dla sposobu, w jaki prawa własności intelektualnej są postrzegane i egzekwowane w kontekście technologii open source.

Wyrok wydany przez sędziego Mellora stanowi ważny punkt zwrotny w obronie otwartości i współpracy w ekosystemie kryptowalut. Potwierdza on, że próby przypisania sobie autorstwa kluczowych technologii przez pojedyncze osoby nie znajdą akceptacji w społeczności, która ceni sobie transparentność, otwartość i wspólny rozwój. Ten precedens może mieć szerokie implikacje dla przyszłości rozwoju kryptowalut i technologii blockchain.

Craig Wrightreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.