Zyski z kryptowalut skłaniają pracowników do rzucania pracy | Wiadomości | CrypS.

Zyski z kryptowalut skłaniają pracowników do rzucania pracy

Mariusz Przepiórka
55% największych banków posiada ekspozycję na krypto i blockchain

Firma analityczna Civic Science opublikowała wyniki ankiety (ważone według danych spisu powszechnego w Stanach Zjednoczonych), które wskazują, że 4% z 6741 respondentów w wieku co najmniej 18 lat zrezygnowało z pracy w ciągu ostatniego roku z powodu „wolności finansowej” uzyskanej dzięki inwestowaniu w aktywa kryptowalutowe.

Następnie Civic Science porównała dane dotyczące tych 4% z danymi od 1201 respondentów w oparciu o ich roczny dochód, którzy zrezygnowali z pracy z powodu zysków z kryptowalut. Prawie dwie trzecie osób, które rzuciły pracę z powodu zysków kryptowalutowych zarabiało poniżej 50 000 USD rocznie – 27% z nich zarabiało mniej niż 25 000 USD, podczas gdy 37% miało całkowity dochód między 25 000 a 50 000 USD rocznie. 15% osób rzucających pracę dzięki kryptowalutom miało dochód między 50 000 a 75 000 USD, 13% między 75 000 a 150 000 USD, a 8% zarabiało co najmniej 150 000 USD rocznie.

Do wyników ankiety Civic Science należy jednak podchodzić z pewnym dystansem, ponieważ porównuje dane z różnych okresów i zróżnicowanej liczby respondentów. Nie jest również jasne, co stanowi „wolność finansową” w tym kontekście, ponieważ firma nie dostarcza żadnych wyjaśnień ani danych na temat poziomu zysków kryptowalutowych, jakie osiągnęli respondenci.

Kryptowaluty postrzegane jak akcje

Wyniki innej ankiety przeprowadzonej wśród 17 699 respondentów w okresie od 17 czerwca do 27 października 2021 wykazały, że głównym powodem, dla którego 28% respondentów reinwestowało w kryptowaluty, była długoterminowa inwestycja we wzrost wartości. Kolejne 23% dążyło do inwestycji krótkoterminowej, podczas gdy zaledwie 16% szukało możliwości wykorzystania kryptowalut jako metody płatności, co sugeruje, że użytkownicy kryptowalut skłaniają się bardziej w stronę spekulacji.

Według analizy sporządzonej przez Civic Science, ponad połowa populacji (51%) postrzega kryptowaluty jako instrumenty podobne do tradycyjnych akcji. Ankieta wykazała również, że 11% respondentów miało na celu zabezpieczenie się przed „niekorzystną sytuacją gospodarczą”, 12% szukało „niezależności od rządu”, a 11% odpowiedziało „inne”.

55% największych banków posiada ekspozycję na krypto i blockchainreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.