Zarządcy aktywów i firmy dysponują już 1,2 mln BTC | Wiadomości | CrypS.

Zarządcy aktywów i firmy dysponują już 1,2 mln BTC

Mariusz Przepiórka
Zarządcy aktywów i firmy dysponują już 1,2 mln BTC

Około 6% bitcoinów będących w obiegu zostało zgromadzonych przez zarządców aktywów i firmy, co wskazuje na rosnącą adopcję kryptowalut przez główny nurt rynku finansowego i instytucje. Według Buy Bitcoin Worldwide, 816 379 BTC o wartości 40,1 mld USD jest obecnie w posiadaniu 14 emitentów funduszy BTC i zarządców aktywów, co stanowi 4% podaży kryptowaluty.

Lider w tej kategorii, Grayscale Bitcoin Trust, reprezentuje ponad 3% podaży bitcoina, zarządzając 654 600 BTC (o wartości 32 mld USD). XBT Provider firmy CoinShares zajmuje drugie miejsce z 48 466 BTC (2,4 mld USD), co stanowi 0,23% podaży. 12 pozostałych emitentów reprezentuje 113 313 BTC lub 0,54% podaży łącznie.

Dostawca danych śledzi również 34 spółki giełdowe, które wykazują BTC w swoich sprawozdaniach. Łącznie posiadają one 1% podaży bitcoina. Połowa wszystkich bitcoinów na rachunkach spółek giełdowych jest w posiadaniu MicroStrategy, która po zakupie 3907 BTC na początku lipca posiada obecnie 108 992 BTC o wartości 5,3 mld USD. Producent pojazdów elektrycznych Tesla posiada 20% bitcoinów należących do prywatnych firm (42 902 BTC o wartości prawie 2,1 mld USD).

Ostatni BTC zostanie wydobyty w 2140 roku

Podaż bitcoina osiągnie pułap 21 mln BTC, a według szacunków analityków ostatni bitcoin zostanie wydobyty w 2140 roku. Obecnie, w obiegu znajduje się około 18,8 mln BTC. Uważa się jednak, że dostęp do co najmniej jednej piątej wszystkich bitcoinów został utracony, co oznacza, że zarządzający aktywami i firmy mogą kontrolować jeszcze większą część podaży.

Duże podmioty wyraźnie inwestują w BTC, natomiast ETH wydaje się przechodzić szok podażowy w następstwie aktualizacji London, które wprowadziły mechanizm spalania na rynek opłat za aktywa kryptowalutowe. Według Watch The Burn, 97 369 ETH o wartości 313,5 mln USD zostało zniszczonych w ciągu 21 dni od aktualizacji London, co oznacza, że codziennie spalano średnio 4637 ETH. Ogólnie rzecz biorąc, mechanizm spalania ethereum doprowadził do redukcji liczby nowych ETH o 35% netto.

Zarządcy aktywów i firmy dysponują już 1,2 mln BTCreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.