W USA ransomware atakuje szkoły, szpitale i samorządy

Celem szkoły, szpitale i samorządy. Ataki ransomware w USA

Anna Sutowicz
Grupa Hiv została zinfiltrowana przez FBI

W 2022 roku ataki ransomware dotknęły ponad 200 większych organizacji w amerykańskim sektorze publicznym. Wśród ofiar znalazły się szpitale, samorządy i placówki edukacji.


W 2021 roku rząd Stanów Zjednoczonych postanowił poważnie potraktować oprogramowanie ransomware. Organizowano wówczas spotkania, powstawały komitety, a wokół zagrożenia narastało ogólne poczucie pilności. Jednak wygląda na to, że w 2022 roku oprogramowanie ransomware nadal stanowiło istotne wyzwanie dla amerykańskich samorządów terytorialnych i podmiotów przyległych.

Ransomware atakuje sektor publiczny

Według raportu Emisoft, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, liczba organizacji sektora rządowego, edukacyjnego i opieki zdrowotnej dotkniętych atakami ransomware była zbliżona do tej z lat poprzednich. W 2022 roku ich ofiarą padło:

  • 105 samorządów lokalnych
  • 44 uniwersytety i szkoły wyższe
  • 45 okręgów szkolnych prowadzących 1 981 szkół
  • 25 dostawców usług opieki zdrowotnej w 290 szpitalach

Emsisoft twierdzi, że trzy organizacje edukacyjne zapłaciły hakerom okup. Jednym z nich było biuro edukacji hrabstwa Glenn, które wydało 400 tysięcy dolarów, by odzyskać zaszyfrowane dane.

Nie wszystkie ataki zostały ujawnione

Raport firmy podkreśla, że ​​te statystyki nie dają pełnego obrazu ataków ransomware w sektorze publicznym, ponieważ niektóre incydenty mogły zostać pominięte:

Dostępne dane opierają się głównie na publicznie dostępnych raportach, ale nie wszystkie incydenty są upubliczniane, nawet w sektorze publicznym, w związku z czym, prawdziwa liczba incydentów we wszystkich sektorach gospodarki jest i zawsze była wyższa niż podawana. (…) Chociaż w niniejszym raporcie zebrano dane pochodzące z oświadczeń o ujawnieniu informacji, z doniesień prasowych i informacje przekazane przez strony trzecie, to niektóre incydenty umknęły naszej uwadze, dlatego wszystkie liczby należy traktować jako minimalne.

Co więcej, niektóre ataki mogły nadal się rozwijać, być niesklasyfikowane lub niezgłoszone w momencie zbierania danych.

Czym są ataki ransomware

Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, który szyfruje pliki i żąda okupu w kryptowalutach w zamian za zwrot dostępu. Celem gangów specjalizujących się w takich wymuszeniach są często sieci informatyczne spółek i organizacji publicznych. Zdarzały się jednak ataki na takie cele, jak agentyńska straż graniczna, czy Colonial Pipeline (zakończony zapłatą bitcoinów sprawcom). Zgodnie z raportem z listopada, jeden tylko gang ransomware –Hive – “zarobił” 100 mln dolarów w półtorej roku działalności.

Większość organizacji zajmujących się takimi atakami pochodzi z Rosji. Na początku roku oceniało się, że do tego kraju płynie 74% światowych okupów ransomware.

Grupa Hiv została zinfiltrowana przez FBIreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.