Urzędnicy Rezerwy Federalnej mają zakaz handlu kryptowalutami | Wiadomości | CrypS.

Urzędnicy Rezerwy Federalnej mają zakaz handlu kryptowalutami

Zerelik Maciej
fed emblem

Amerykańska Rezerwa Federalna zatwierdziła środki, które zakazują wyższym urzędnikom handlu kryptowalutami i innymi aktywami.

Urzędnicy Fedu nie mogą handlować kryptowalutami

Nowa zasada zakazuje urzędnikom wyższego szczebla Rezerwy Federalnej handlu kryptowalutami, akcjami i obligacjami. Nakłada również zakaz handlu towarami, walutami obcymi, sektorowymi funduszami indeksowymi, instrumentami pochodnymi i papierami wartościowymi agencji. Co ciekawe, wspomina też o dźwigni finansowej i shortowaniu.

Chociaż zakaz był omawiany już w październiku ubiegłego roku, wówczas nie wspominano o kryptowalutach.

Polityka została formalnie przyjęta wczoraj, w dniu 18 lutego, ale nie wejdzie w życie do 1 maja 2022 roku. Urzędnicy muszą pozbyć się swoich aktywów w ciągu dwunastu miesięcy od teraz.

Nowym ograniczeniom będą podlegać urzędnicy Rezerwy Federalnej, prezesi banków regionalnych, menedżerowie ds. obligacji i inni pracownicy. Zakaz obejmie również Federalny Komitet Otwartego Rynku, grupę, która określa politykę finansową i ustala stopy procentowe. Co ważne, będzie on dotyczył również krewnych urzędników, a dokładniej małżonków i dzieci poniżej 18 roku życia.

Poprawa zaufania publicznego

Nowe zasady zostały stworzone w celu zwiększenia zaufania publicznego do Rezerwy Federalnej. Zgodnie z treścią komunikatu, zakaz handlu ma „wspierać zaufanie publiczne w bezstronność i uczciwość pracy Komitetu, chroniąc nawet przed pozorami konfliktu interesów”.

Posunięcie to jest wynikiem kontrowersji związanych z insider tradingiem w Rezerwie Federalnej. W ich wyniku prezes Fedu w Dallas – Robert Kaplan i prezes Fedu w Bostonie – Eric Rosengren podali się do dymisji.

W tym okresie wystąpiła również ekstremalna niepewność na rynku z powodu nowego wariantu koronawirusa. Spowodował on, że Rezerwa Federalna zdecydowała się na ekstremalne działania, takie jak obniżenie stóp procentowych i zakup obligacji.

fed emblem
reklama
reklama