Urzędnicy Rezerwy Federalnej mają zakaz handlu kryptowalutami | Wiadomości | CrypS.

Urzędnicy Rezerwy Federalnej mają zakaz handlu kryptowalutami

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
fed emblem

Amerykańska Rezerwa Federalna zatwierdziła środki, które zakazują wyższym urzędnikom handlu kryptowalutami i innymi aktywami.

Urzędnicy Fedu nie mogą handlować kryptowalutami

Nowa zasada zakazuje urzędnikom wyższego szczebla Rezerwy Federalnej handlu kryptowalutami, akcjami i obligacjami. Nakłada również zakaz handlu towarami, walutami obcymi, sektorowymi funduszami indeksowymi, instrumentami pochodnymi i papierami wartościowymi agencji. Co ciekawe, wspomina też o dźwigni finansowej i shortowaniu.

Chociaż zakaz był omawiany już w październiku ubiegłego roku, wówczas nie wspominano o kryptowalutach.

Polityka została formalnie przyjęta wczoraj, w dniu 18 lutego, ale nie wejdzie w życie do 1 maja 2022 roku. Urzędnicy muszą pozbyć się swoich aktywów w ciągu dwunastu miesięcy od teraz.

Nowym ograniczeniom będą podlegać urzędnicy Rezerwy Federalnej, prezesi banków regionalnych, menedżerowie ds. obligacji i inni pracownicy. Zakaz obejmie również Federalny Komitet Otwartego Rynku, grupę, która określa politykę finansową i ustala stopy procentowe. Co ważne, będzie on dotyczył również krewnych urzędników, a dokładniej małżonków i dzieci poniżej 18 roku życia.

Poprawa zaufania publicznego

Nowe zasady zostały stworzone w celu zwiększenia zaufania publicznego do Rezerwy Federalnej. Zgodnie z treścią komunikatu, zakaz handlu ma “wspierać zaufanie publiczne w bezstronność i uczciwość pracy Komitetu, chroniąc nawet przed pozorami konfliktu interesów”.

Posunięcie to jest wynikiem kontrowersji związanych z insider tradingiem w Rezerwie Federalnej. W ich wyniku prezes Fedu w Dallas – Robert Kaplan i prezes Fedu w Bostonie – Eric Rosengren podali się do dymisji.

W tym okresie wystąpiła również ekstremalna niepewność na rynku z powodu nowego wariantu koronawirusa. Spowodował on, że Rezerwa Federalna zdecydowała się na ekstremalne działania, takie jak obniżenie stóp procentowych i zakup obligacji.

fed emblemreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.