Ukraina uznaje kryptowaluty za wartości niematerialne | Wiadomości | CrypS.

Ukraina uznaje kryptowaluty za wartości niematerialne

Mariusz Przepiórka
bitcoin na ukrainie zyskał status niematerialnej wartości

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) określiło w najnowszych wytycznych, że cyfrowe waluty są rodzajem wartości niematerialnych. Definicja przyjęta przez NABU jest zgodna z podejściem do kryptowalut stosowanym przez Financial Action Task Force (FATF).

Dokument opublikowany przez NABU wyjaśnia również, że obywatele Ukrainy muszą wykazać krypto aktywa, które są ich własnością. Deklaracja podatkowa powinna zawierać nazwę aktywów, datę ostatniej transakcji zakupu kryptowaluty, liczbę, łączny koszt i rodzaj tokenów należących do osoby zgłaszającej i jej członków rodziny na ostatni dzień roku podatkowego.

Wytyczne określają również, że wartość cyfrowych walut należy wyrażać w walucie ukraińskiej po kursie Narodowego Banku Ukrainy. Władze Ukrainy zdecydowały się przyjąć wytyczne FATF, aby zintensyfikować działania zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tym celu w ubiegłym roku parlament uchwalił odpowiednią ustawę. Obecne wytyczne NABU to kolejny krok w tym kierunku.

bitcoin na ukrainie zyskał status niematerialnej wartościreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.