Ukraina uznaje kryptowaluty za wartości niematerialne | Wiadomości | CrypS.

Ukraina uznaje kryptowaluty za wartości niematerialne

Mariusz Przepiórka
bitcoin na ukrainie zyskał status niematerialnej wartości

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) określiło w najnowszych wytycznych, że cyfrowe waluty są rodzajem wartości niematerialnych. Definicja przyjęta przez NABU jest zgodna z podejściem do kryptowalut stosowanym przez Financial Action Task Force (FATF).

Dokument opublikowany przez NABU wyjaśnia również, że obywatele Ukrainy muszą wykazać krypto aktywa, które są ich własnością. Deklaracja podatkowa powinna zawierać nazwę aktywów, datę ostatniej transakcji zakupu kryptowaluty, liczbę, łączny koszt i rodzaj tokenów należących do osoby zgłaszającej i jej członków rodziny na ostatni dzień roku podatkowego.

Wytyczne określają również, że wartość cyfrowych walut należy wyrażać w walucie ukraińskiej po kursie Narodowego Banku Ukrainy. Władze Ukrainy zdecydowały się przyjąć wytyczne FATF, aby zintensyfikować działania zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tym celu w ubiegłym roku parlament uchwalił odpowiednią ustawę. Obecne wytyczne NABU to kolejny krok w tym kierunku.

bitcoin na ukrainie zyskał status niematerialnej wartości
reklama
reklama