UE nie zakaże bitcoina? | Wiadomości | CrypS.

UE nie zakaże bitcoina?

Anna Sutowicz
Parlament UE przygotowuje głosowanie na wirtualne waluty

Prawodawcy Unii Europejskiej odrzucają „zakaz” dotyczący bitcoina w projekcie nowych regulacji prawnych. Stefan Berger, główny parlamentarzysta stojący za projektem, powiedział, że fragment ustawy może być „błędnie interpretowany”.

Jeden szczególny fragment…

Projekt ustawy Markets in Crypto Assets (MiCA) ma zapewnić ramy regulacyjne w całej Europie. Głosowanie nad projektem zostało opóźnione. Jednak jeden fragment ustawy zwrócił szczególną uwagę użytkowników kryptowalut. Zgodnie z nim do 2025 r. żadne aktywa kryptograficzne nie mogłyby być tworzone ani sprzedawane w UE, jeśli zastosowano „niezrównoważone środowiskowo mechanizmy konsensusu”.  Najnowsza wersja projektu ustawy przewidywała, że:

Od dnia 1 stycznia 2025 r. aktywa kryptograficzne wyemitowane, oferowane lub dopuszczone do obrotu w Unii nie mogą opierać się na mechanizmach konsensusu niezrównoważonego pod względem środowiskowym. Mechanizmy konsensusu muszą być zgodne z minimalnymi normami zrównoważenia środowiskowego.

Prawodawcy UE usunęli ten fragment ustawy.

MiCA ma potencjał

Projekt ustawy Markets in Crypto Assets (MiCA), wniesiony do Parlamentu Europejskiego przez koalicję kierowaną przez Stefana Bergera, został poddany pod głosowanie w poniedziałek, tj. 28 lutego 2022 r. Dziś Stefan Berger potwierdził, że paragraf 61 (9c) ustawy Markets in Crypto Assets został całkowicie usunięty, mimo tego, że głosowanie nie zostało jeszcze przełożone. Berger stwierdził, że MiCA ma potencjał, aby zmienić sposób przyjmowania kryptowalut w Europie.

Pierwotnie zaproponowany tekst ustawy MiCA wymagałby także od Europejskiego Banku Centralnego określenia jednolitych zasad dla dostawców usług związanych z kryptowalutami i emitentów na szczeblu Unii Europejskiej.

Stefan Berger twierdzi, że nie to było intencją prawodawców. Informując o opóźnionym głosowaniu w zeszły piątek, dodał także, że:

Poszczególne fragmenty projektu ustawy mogły być błędnie interpretowane i rozumiane nawet jako zakaz.

Parlament UE przygotowuje głosowanie na wirtualne waluty
reklama
reklama