Stan Iowa mówi "tak" dla blockchaina i smart kontraktów | Wiadomości | CrypS.

Stan Iowa mówi „tak” dla blockchaina i smart kontraktów

Zerelik Maciej
iowa house

Izba stanu Iowa jednogłośnie przyjęła ustawę, Senate File (SF) 541, która ułatwia transakcje elektroniczne. Jak podaje Gazette, ustawa formalnie uznaje smart kontrakty. Potwierdza również, że blockchain jest bezpieczną i wiarygodną księgą do przechowywania informacji.

Zgodnie z informacjami podanymi w aktualizacji z 29 marca, ustawa uzyskała aprobatę Senatu na początku tego miesiąca. Wraz z ekspresowym uchwaleniem ustawy, wykorzystanie smart kontraktów – które są centralnym elementem innowacji takich jak DeFi i ostatnio NFT – może otworzyć więcej możliwości.

Ze względu na przejrzystość, w najbliższym czasie może gwałtownie wzrosnąć ich wykorzystanie w umowach biznesowych i innych negocjacjach. Jest to bez wątpienia krok we właściwym kierunku. Zwłaszcza, że kryptowaluty cały czas znajdują nowe zastosowania, a muszą napotykać przeszkody regulacyjne.

Według projektu ustawy podmiotom korzystającym ze smart kontraktów nie będzie można odmówić możliwości egzekwowania. Wszystkie rejestracje praw lub własności będą ważne, o ile będą istniały przekazy na blockchainie. Odmowa będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy dana transakcja będzie dotyczyła konkretnie przeniesienia danych praw. W projekcie ustawy czytamy:

Osoba, która angażując się lub wpływając na handel międzystanowy lub zagraniczny, wykorzystuje technologię rozproszonej księgi w celu zabezpieczenia informacji, które są własnością tej osoby lub mają prawo do wykorzystania, zachowuje takie same prawa własności lub użytkowania w odniesieniu do takich informacji, jak przed zabezpieczeniem informacji przez tę osobę za pomocą technologii rozproszonej księgi. chyba że w związku z transakcją o warunkach, które wyraźnie przewidują przeniesienie praw własności lub użytkowania w odniesieniu do takich informacji.

Pomimo tej pozytywnej wiadomości, Rep. Steve Hansen powiedział też, że ustawodawca prawdopodobnie powróci jeszcze do tematu kryptowalut. Powołał się on na powszechne wykorzystanie cyfrowych aktywów w oszustwach i uchylaniu się od płacenia podatków.

iowa house
reklama
reklama