SEC oficjalnie uznaje NFT za papiery wartościowe! | Wiadomości | CrypS.

SEC oficjalnie uznaje NFT za papiery wartościowe!

Meta wyciąga wtyczkę NFT

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) atakuje nie tylko giełdy kryptowalut, ale również i inne firmy oferujące kryptowalutowe aktywa.


Nie tylko liczne altcoiny uznawane są przez regulatora ze Stanów Zjednoczonych za papiery wartościowe, które powinny być zarejestrowane. Tym razem oberwało się również pewnej kolekcji tokenów niewymienialnych (NFTs). 

NFT na celowniku SEC

Regulator z USA oskarżył firmę medialną Impact Theory z siedzibą w Los Angeles o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych w postaci tokenów niewymienialnych. Przedsiębiorstwo to zgodziło się na uiszczenie kary w wysokości 6 mln dol. w ramach ugody. 

Samo “obciążenie” finansowe nałożone na Impact Theory nie zadowoliło SEC. Organ ten zażądał więc usunięcia wszystkich kluczowych NFTs wydanych przez to przedsiębiorstwo, które znajdują się pod jego kontrolą. Nie dotyczy to więc NFT trzymanych przez inwestorów, będących już ich własnością. 

Kolekcja, o której mowa, to Founder’s Key. Co ciekawe, w chwili pisania tego tekstu jest ona wciąż dostępna na największej platformie przeznaczonej do handlu tokenami niewymienialnymi Opensea. 

Wspomniany zbiór NFT od Impact Theory ma 4 620 posiadaczy, przy czym liczba unikalnych użytkowników, którzy nabyli te tokeny, stanowi 34%. Aktualnie najniższa cena NFT z tej kolekcji to 0,039 ETH (około 64 dol.). Jeżeli chodzi o całkowity wolumen przez nią wygenerowany na Opensea, wynosi on 3 262 ETH (ponad 5,4 mln dol.). 

Szczegóły sprawy

Zgodnie ze stanowiskiem SEC, firma Impact Theory zebrała łącznie około 30 mln dol. od zróżnicowanej grupy inwestorów. Niektórzy z nich pochodzili zaś ze Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorstwo to wprowadziło i sprzedawało swoje NFTs między październikiem a grudniem 2021 r., kiedy to na rynku kryptowalut panowała jeszcze hossa. 

Według regulatora emitent kolekcji Founder’s Key aktywnie promował przynależne do niej NFTs, jako bezpośrednią okazję inwestycyjną w spółkę. Jej twórcy twierdzili, że każdy zakup przyniósłby zyski firmie. Co więcej, często porównywała się ona do Disneya, mówiąc o swojej ambicji naśladowania ścieżki jego sukcesu.

Zdaniem SEC sprzedaż tych NFTs stanowiła niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych. Choć Impact Theory zgodziło się na nakaz zaprzestania działalności, obok nie potwierdziło, ani też nie zaprzeczyło powyższej tezie. 

Meta wyciąga wtyczkę NFTreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.