Rząd Wielkiej Brytanii wycofuje się z planów gromadzenia danych o prywatnych portfelach kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Rząd Wielkiej Brytanii wycofuje się z planów gromadzenia danych o prywatnych portfelach kryptowalut

Anna Sutowicz
Wielka Brytania chce być globalnym centrum kryptowalut

Wielka Brytania, w przeciwieństwie do propozycji zatwierdzonej w marcu przez Unię Europejską, nie będzie wymagać od nadawców aktywów krypto zbierania informacji o odbiorcach.


Wygląda na to, że rząd Wielkiej Brytanii zmienił kontrowersyjne plany dotyczące transferów kryptowalut i wymiany informacji. Wczoraj wycofano się z zamiarów zbierania danych osobowych o prywatnych (niehostowanych) portfelach krypto.

Spójne standardy finansowe

W lipcu 2021 r. brytyjski urząd skarbowy opublikował dokument konsultacyjny odnoszący się do kryptowalut. W dokumencie stwierdzono, że standardy finansowe powinny być spójne we wszystkich usługach finansowych – w tym również w kryptowalutach. Zaproponowano także, by osoby, które chciałyby wysyłać środki do prywatnych portfeli kryptowalutowych, zobowiązane były do przekazywania danych identyfikacyjnych odbiorcy.

To nawiązanie do standardów Grupy Specjalnej do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Ich celem jest zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej.

Wiele osób korzysta z kryptowalut w legalnych celach

Zgodnie z tą zasadą, przelewy poniżej pewnego progu – w dokumencie z lipca 2021 roku zaproponowano, aby był to 1 tysiąc funtów – wymagałyby podania ograniczonych informacji. Natomiast przelewy powyżej tego progu, wymagałyby od nadawcy podania większej ilości danych osobowych beneficjenta. Jednak zgodnie z ostatnim dokumentem opublikowanym przez Ministerstwo Skarbu:

Wiele osób, które przechowują aktywa kryptograficzne w legalnych celach, korzysta z niehostowanych portfeli ze względu na ich możliwość dostosowania i potencjalne korzyści w zakresie bezpieczeństwa.

Zamiast wymagać zbierania informacji o beneficjencie i inicjatorze dla wszystkich niehostowanych przelewów portfelowych, firmy zajmujące się kryptowalutami będą musiały zbierać te informacje tylko w przypadku transakcji zidentyfikowanych jako stwarzające podwyższone ryzyko nielegalnego finansowania.

Ciężar wymogu nieproporcjonalny do skuteczności?

Przeciwnicy tego pomysłu wskazywali, że ciężar nałożenia wymogu „nieproporcjonalnie” przewyższałby skuteczność w zwalczaniu nielegalnych transakcji. Decyzję podjęto m.in. po zasięgnięciu opinii naukowców i ekspertów branżowych. To bez wątpienia spora ulga dla całej społeczności posiadaczy kryptowalut.

Wielka Brytania chce być globalnym centrum kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.