Rosyjski wiceminister energetyki: szybka regulacja miningu to konieczność | Wiadomości | CrypS.

Rosyjski wiceminister energetyki: szybka regulacja miningu to konieczność

Anna Sutowicz
Rosja chce uregulować prawnie wydobywanie kryptowalut

Rosja przyśpiesza swoje wysiłki na rzecz legalizacji kryptowalut. Jewgienij Grabchak, wiceminister energetyki chce uregulowania miningu.

Rosja zmierza do wprowadzenia ścisłych regulacji dotyczących aktywów cyfrowych. Jednak wiele wskazuje na to, że nie planuje całkowitego zakazu kryptowalut, ani zakazu wydobycia aktywów cyfrowych w państwie. Rosyjski wiceminister Jewgienij Grabchak stwierdził jednak, że konieczne jest jak najszybsze uregulowanie kopania kryptowalut:

Pustka prawna utrudnia uregulowanie tego obszaru i ustalenie jasnych reguł gry. Tę próżnię prawną należy [usunąć] tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli chcemy się jakoś dogadać z tą działalnością, a w obecnej rzeczywistości nie mamy innych możliwości, musimy wprowadzić regulacje prawne, dodając do ram regulacyjnych pojęcie wydobycia. Bardziej efektywne byłoby określenie lokalizacji dla wydobycia i uwolnienie mocy energetycznych dla górników na poziomie regionalnym.

Wiceminister wyjaśnił także, że procesy rynkowe nie będą regulować rozmieszczenia i liczby górników.

Ministerstwo Finansów, w oparciu o koncepcję zatwierdzoną przez rząd, opracowało projekt ustawy „O walucie cyfrowej” zawierający przepisy dotyczące regulacji kryptowalut. Projekt uzyskał koncepcyjne poparcie Ministerstwa Rozwoju. Zaproponowano w szczególności doprecyzowanie takich pojęć jak kopanie kryptowalut i procedura płatności za walutę cyfrową.

Rosja dąży do wprowadzenia ścisłych regulacji dotyczących aktywów cyfrowych. Wedle zapowiedzi, ma to nastąpić do końca 2022 roku. W listopadzie 2021 roku gubernator obwodu irkuckiego, Igor Kobzew powiedział, że władze regionu są już gotowe do udostępnienia platform do przemysłowego wydobycia kryptowalut. Obwód irkucki to jeden z regionów Rosji, w którym górnictwo jest najbardziej rozwinięte.

Rosja chce uregulować prawnie wydobywanie kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.