Rosja proponuje wprowadzenie limitu inwestycji w krypto | Wiadomości | CrypS.

Rosja proponuje wprowadzenie limitu inwestycji w krypto

Zerelik Maciej
rosja kryptowaluty

Bank Rosji zaproponował, aby niewykwalifikowani inwestorzy w Rosji mieli możliwość inwestowania w aktywa cyfrowe maksymalnie 600 000 rosyjskich rubli (7800 USD) rocznie.

Władze przedstawiły nową propozycję w notatce odnoszącej się do nowo uchwalonej rosyjskiej ustawy „O cyfrowych aktywach finansowych”, czyli DFA.

Wg. oficjalnego oświadczenia nowe ograniczenie będzie dotyczyć nie tylko cyfrowych aktywów finansowych, ale również „innych cyfrowych praw”:

„Osoby reprezentujące niewykwalifikowanych inwestorów będą miały limit na kwotę cyfrowych aktywów finansowych do rocznego zakupu w wysokości 600 tys. rubli. Limit na nabycie praw w formie cyfrowej dla inwestorów niewykwalifikowanych, posiadających zarówno aktywa finansowe w formie cyfrowej, jak i inne prawa w formie cyfrowej, ustala się na 600 tys. rubli dla aktywów finansowych w formie cyfrowej i 600 tys. rubli dla innych praw w formie cyfrowej”.

Nowe ograniczenie zostanie wprowadzone w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku, wraz z ustawą DFA. Bank centralny będzie przyjmował publiczne propozycje i informacje zwrotne dot. ograniczeń od 13 do 27 października 2020 roku.

Bank określi cechy cyfrowych aktywów

W notatce Bank Rosji określił kompetencje regulacyjne banku w zakresie DFA. Zgodnie z tą ustawą, bank „ma prawo do określania cech cyfrowych aktywów finansowych, których nabycia może dokonać tylko osoba fizyczna będąca inwestorem kwalifikowanym”.

Oficjalnie uchwalona w lipcu 2020 r. ustawa DFA nie zawiera informacji o limitach dotyczących inwestycji w kryptowalut przez wykwalifikowanych lub niewykwalifikowanych inwestorów.

Ponieważ w ostatnich latach słabnie rosyjski rubel, wysokość limitu inwestycji może w przyszłości ulec dewaluacji. Kiedy w 2019 roku Bank Rosji po raz pierwszy zaproponował limit na zakup kryptowalut w kwocie 600 000 rubli, była to równowartość 9 100 USD.

W związku z nowymi propozycjami regulacyjnymi, w dniu 13 października, Bank Rosji opublikował również dokument konsultacyjny w sprawie emisji rubla cyfrowego.

rosja kryptowaluty
reklama
reklama