Coinbase oficjalnie wchodzi do walki w pozwie XRP

Sąd dopuszcza do głosu sojuszników Ripple w sporze z SEC

Autor: Anna Sutowicz
sprawa Ripple vs SEC

Coinbase oficjalnie wspiera Ripple Labs Inc. w sporze prawnym z Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Sędzia sądu okręgowego USA Analisa Torres przychyliła się do wniosku giełdy o uzyskanie statusu amicus curiae.


Coinbase wspiera Ripple w walce z SEC

Amerykańska giełda kryptowalut Coinbase, złożyła wniosek o uzyskanie statusu amicus curiae w celu wsparcia obrony Ripple. Giełda skrytykowała przepisy Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przewidziane dla branży kryptograficznej i powiedziała:

Biorąc pod uwagę brak regulacji SEC dla branży kryptowalutowej, kwestia, czy SEC dokonała uczciwego powiadomienia przed wniesieniem powództwa egzekucyjnego.

W batalii prawnej pomiędzy Ripple Labs a Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), sędzia amerykańskiego sądu okręgowego Analisa Torres przychyliła się również do paru innych briefów dot. amicus curiae. Według upublicznionego wczoraj dokumentu, sąd przychylił się do wniosków złożonych przez Blockchain Association, Johna E. Deatona (reprezentującego 75 tys. inwestorów XRP), 6 posiadaczy XRP, Crypto Council for Innovation (CCI), Valhil Capital, Cryptillian Payment Systems, Veri DAO, LLC, Reaper Financial, Accredify, InvestReady, New Sports Economy Institute (“NSEI”) oraz Paradigm.

Teraz wnioskodawcy muszą działać szybko. Mają czas do 18 listopada 2022 roku na przedstawienie opinii amicus.

Status Amici Curiae

Amici Curiae (amicus curiae) to status tzw. przyjaciela sądu. Jest definiowany jako osoba lub organizacja, która mimo tego, że nie jest stroną w konkretnym sporze, to może doradzać sądowi. Dobrowolnie oferuje opinię prawną lub inną, odnoszącą się do przedmiotu postępowania. Jednak sąd nie jest zobowiązany do uwzględnienia jego opinii. Ma również swobodę dopuszczenia albo odrzucenia oferty przedstawienia opinii.

Sprawa Ripple i SEC

Na całym świecie społeczność XRP i branża kryptowalutowa uważnie obserwuje przebieg sporu pomiędzy Ripple i Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Proces może mieć nie tylko znaczny wpływ na samą wartość XRP, lecz również być precedensem prawnym, który będzie dotyczył innych kryptowalut. Bądź świadomy tego, co się obecnie dzieje w sporze pomiędzy Ripple i SEC.

sprawa Ripple vs SECreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.