Regulatorzy doprowadzili do śmierci kolejnego projektu z sektora DeFi | Wiadomości | CrypS.

Regulatorzy doprowadzili do śmierci kolejnego projektu z sektora DeFi

Yield Protocol

Obecne otoczenie regulacyjne w Stanach Zjednoczonych, w połączeniu z rosnącymi wymogami regulacyjnymi w Europie i Wielkiej Brytanii okazało się jednym z czynników przedwczesnego zamknięcia Yield Protocol.


Popularny protokół pożyczkowy z branży zdecentralizowanych finansów (DeFi) został zmuszony do wydania decyzji o swojej likwidacji do końca 2023 r. 

Yield Protocol zostanie zamknięty z końcem roku

Powodem podjęcia takich kroków jest brak popytu biznesowego, a także narastająca globalna presja regulacyjna. Z oficjalnego ogłoszenia wynika, że Yield Protocol przestanie istnieć po zakończeniu serii, która ma wygasnąć 29 grudnia 2023 r.

W komunikacie prasowym dot. likwidacji przedsiębiorstwo to wskazało, iż planowane wcześniej uruchomienie serii o stałej stawce w marcu 2024 r., zostało anulowane. Zespół stojący za tym projektem uznał, że ta decyzja była koniecznością, ponieważ obecnie nie ma zrównoważonego popytu na pożyczki o stałym oprocentowaniu w ramach Yield Protocol.

W ogłoszeniu z 3 października br. zaznaczono, iż od wczoraj dostawcy płynności dla strategii MS (marzec-wrzesień) nie będą naliczać żadnych dalszych opłat. Co więcej, wszystkie pożyczki zakończą się do 31 grudnia 2023 r. 

Aby pozostać w kontakcie z bazą użytkowników i szerszą społecznością kryptograficzną, Yield Protocol zamierza nadal publikować aktualizacje na Twitterze za pośrednictwem swojego oficjalnego konta. Utworzył on również kanał na Discordzie, aby odpowiadać na pytania i zapewniać wsparcie użytkownikom w okresie przejściowym.

Likwidacja innych protokołów pożyczkowych 

W obecnym r. doszło już do kilku zamknięć platform pożyczkowych z sektora DeFi. W przypadku Geist Finance o łącznej wartości 29 milionów dolarów oraz bota przeznaczonego do handlu kryptograficznego None Trading o wartości 16,5 miliona dolarów zakończenie działalności było jednak wynikiem ataków zewnętrznych. 

Pożyczkodawca Geist Finance został zamknięty na stałe z powodu strat spowodowanych exploitem Multichain. Z kolei None Trading przyznał, że stracił znaczną ilość funduszy kluczowych dla swojej działalności.

Yield Protocolreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.