BaFin zwraca uwagę na błędy w działalności Coinbase

Regulator zwraca uwagę na niedociągnięcia w działalności niemieckiego Coinbase

Autor: Anna Sutowicz
Coinbase i SEC zawiadomienie Wells

Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego wydał nakaz do oddziału Coinbase, aby w ten sposób “zapewnić właściwą organizację biznesu”. Regulator wskazał na naruszenie prawa bankowego.


Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) wydał nakaz skierowany do niemieckiego oddziału Coinbase, aby w ten sposób “zapewnić właściwą organizację biznesu”. W trakcie badania rocznego sprawozdania finansowego stwierdzono uchybienia. Regulator wskazał na naruszenie przepisów prawa bankowego. Chodzi o takie kwestie jak zarządzanie ryzykiem, dostateczne zasilenie kapitału wewnętrznego, stworzenie przejrzystej struktury wewnętrznej z podziałem kompetencji, zdefiniowanie systemu wynagradzania i innych zasad zrównoważonego rozwoju:

Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) wydał postanowienie. Powodem zastosowania środka są naruszenia wymogów prawidłowej organizacji przedsiębiorstwa w rozumieniu § 25a ust. 1 i § 25b ust. 1 zd. 2 KWG. W trakcie badania rocznego sprawozdania finansowego w instytucji stwierdzono uchybienia organizacyjne. Prawidłowość organizacji działalności nie została podana we wszystkich skontrolowanych obszarach. Zarządzenie wydaje się na podstawie § 25a ust. 2 zd. 2 KWG . Publikacja powstała na podstawie § 60b ust. 1 KWG. (…) Obowiązuje od 27 października 2022 r.

Przedstawiciel giełdy zapewnił, że Coinbase zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymogów prawnych, które wynikają z rozporządzenia. Stwierdził także, że giełda w pełni współpracuje, aby uwzględnić ustalenia rocznego raportu z audytu i opracowała plan usunięcia niedociągnięć, uwzględniając wszystkie uwagi zgłoszone przez BaFin:

Coinbase uważa, że ​​regulacja jest czynnikiem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej, a proces wdrażania niektórych środków BaFin już się rozpoczął.

Przypomnijmy, że giełda Coinbase w czerwcu ubiegłego roku otrzymała licencję od niemieckiego regulatora na świadczenie usług przechowywania kryptowalut.

Coinbase grozi pozwami użytkownikom, którzy zarobili na usterce

Blisko 1000 użytkowników w Gruzji osiągnęło dzikie zyski na błędzie cenowym Coinbase. Druga na świecie pod względem wolumenu platforma handlu kryptowalutami ostrzegła ostatnio, że może pozwać użytkowników, którzy skorzystali z błędu cenowego. Coinbase pracuje z firmą prawniczą Gvinadze & Partners, po to by odzyskać niewłaściwie zaksięgowane fundusze. Wiadomości e-mail rozesłane przez Gvinadze & Partners informowały użytkowników, że giełda jest zdeterminowana, aby wykorzystać wszelkie dostępne środki prawne i odzyskać niewłaściwie zakredytowane fundusze tak szybko, jak to możliwe.

Coinbase i SEC zawiadomienie Wellsreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.