Raport Geografii Kryptowalut 2020 wg Chainalysis | Wiadomości | CrypS.

Raport Geografii Kryptowalut 2020 wg Chainalysis

Marek Lesiuk
Chainalysis Blockchain

Chainalysis, znana firma analityczna działająca w branży blockchainowej, opublikowała swój Raport Geografii Kryptowalut za rok 2020.

Chainalysis udostępniła kolejny ze swoich regularnie przedstawianych raportów na temat stanu branży kryptowalutowej, rynku aktywów kryptograficznych i rozwiązań blockchainowych, „2020 Geography of Cryptocurrency Report”.

Jak stwierdza firma, ruch w kierunku adopcji kryptowalut jest zjawiskiem powszechnym, obserwowalnym zarówno w polityce banków i instytucji finansowych, działaniach przedsiębiorstw jak i postępowaniu indywidualnych inwestorów.

Jednakże adopcja ta, wzorce czy sposoby wykorzystania kryptowalut w różnych częściach globu przedstawiają się odmiennie i różnią pod względem wielu czynników.

Krypto na świecie w 2020

Przedstawiony właśnie raport jest próbą zaobserwowania tychże różnic i poddania ich mikro-rozkładowi. Jego konkluzje zostały sformułowane tak w wyniku wniosków z analizy ewolucji zachodzącej w łańcuchach blockchainu poszczególnych tokenów, jak również informacji eksperckich uzyskanych na temat lokalnych rynków, przepływów i przypadków studyjnych.

Treść raportu omawia w szczególności ranking krajów pod kątem sformułowanego przez Chainalysis wskaźnika, Indeksu Globalnej Adopcji Krypto. Zawiera ona także porównania „regionalnych różnic w segmencie rynku profesjonalnego” (jak ujęto to na stronie firmy).

Wyszczególnione są również dane na temat rozpowszechnieniu poszczególnych tokenów w różnych zakątkach świata, popularności giełd oraz innych usług dotyczących kryptowalut (jak wydobycia czy depozytów), a także w obiegu kryptograficznym czarnego rynku, skrytego w głębinach Darkwebu.

Danych nigdy za wiele

Dalsze, pogłębione informacje, omawiające problematykę poruszoną w raporcie, uzyskać można także w toku dodatkowych webinarów, prowadzonych przez Chainalysys jako uzupełnienie opublikowanego dokumentu.

Pełna treść raportu dostępna jest do pobrania ze strony firmy, po podaniu zestawu danych identyfikacyjnych, w tym numeru telefonu i adresu emailowego – na ten ostatni zostanie wysłana kopia.

Ze wzoru zawartego na stronie formularza (i pól do wypełnienia oznaczonych jako „obowiązkowe”) wynika, iż oczekiwanym odbiorcą raportu są firmy – choć póki co nie wygląda, aby Chainalysis w jakiś sposób weryfikowało istnienie zadeklarowanej w stosownej rubryce firmy.

Na wspomniane webinary (pierwszy będzie miał miejsce w najbliższy czwartek, 24.09) również można zarejestrować się na stronie firmy.

Chainalysis