Polygon zaktualizował testnet rozwiązania skalującego zkEVM | Wiadomości | CrypS.

Polygon zaktualizował testnet rozwiązania skalującego zkEVM

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
polygon matic

Projekt Polygon odsłonił ostateczną wersję sieci testowej pre-mainnet rozwiązania do skalowania Ethereum o nazwie zkEVM.


Zespół uruchomił publicznie dostępny testnet Polygon zkEVM w październiku 2022 roku. Według oświadczenia, dzięki najnowszym aktualizacjom kodu, większość oczekiwanych funkcji rozwiązania jest zaimplementowana w jego drugiej iteracji testowej.

Możliwości te są w pełni równoważne z przyszłą siecią główną, z wyjątkiem potencjalnych poprawek audytowych. Wcześniej zespół zlecił dwóm firmom zewnętrznym analizę 37 komponentów zkEVM. Termin zakończenia prac nie jest znany.

Najważniejszymi usprawnieniami w finalnej sieci testowej były:

  • implementacja rekurencji, pozwalająca na wykorzystanie jednego dowodu zerowego ujawnienia (ZK) do przetestowania pakietu innych;
  • wsparcie dla wielu “prunerów” działających równolegle w celu poprawy skalowalności. dowody są generowane szybciej i po niższym koszcie dla użytkowników (obecnie 0,04$ za transakcję);
  • implementacja agregacji transakcji w celu zebrania transakcji w partię i ich dalszego przetwarzania.

Zespół zalecił użytkownikom aktualizację do nowej wersji sieci testowej, ponieważ stara zostanie uznana za przestarzałą w dniu 5 stycznia 2023 roku.

Twórcy podali też kilka tymczasowych rezultatów testowej wersji rozwiązania. Do 20 grudnia w sieci wdrożono 2264 inteligentne kontrakty, zarejestrowano 10 508 portfeli, dokonano 21 966 transakcji i utworzono 14 930 dowodów ZK.

polygon maticreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.