Nowy Jork rozważy 3-letni zakaz wydobycia kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Nowy Jork rozważy 3-letni zakaz wydobycia kryptowalut

Mariusz Przepiórka
zakaz handlu kryptowalut w Anglii

Górnicy kryptowalutowi w stanie Nowy Jork mogą zostać objęci przymusową trzyletnią przerwą, jeśli najnowszy projekt ustawy skoncentrowany na środowisku naturalnym zostanie przyjęty w senacie stanowym. Projekt ustawy został złożony przez senatorów Partii Demokratycznej Kevina S. Parkera oraz Rachel May. Ustawa nie uzyskała jeszcze szerokiego poparcia innych senatorów, jednak warto zauważyć, że Demokraci kontrolują niższą izbę i Senat.

Projekt ustawy ma na celu „ustanowienie moratorium na działalność centrów wydobycia kryptowalut”, aby spowolnić wpływ na środowisko, jaki wywiera w szczególności wydobycie kryptowalut oparte na paliwach kopalnych. Ma on również na celu egzekwowanie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących centrów wydobywczych, takich jak wymóg poddania się ocenie wpływu na środowisko, co uniemożliwiłoby wydobycie kryptowalut, jeśli obiekt nie spełnia celów stanu Nowy Jork w zakresie zmian klimatycznych.

Według autorów ustawy, pojedyncza transakcja kryptowalutowa zużywa taką samą ilość energii, jaką przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe zużywa w ciągu jednego miesiąca, a szacowany poziom globalnego zużycia energii dorównuje poziomowi zużycia energii w Szwecji. Ich zdaniem uzasadnione jest przekonanie, że powiązane z kryptowalutami emisje gazów cieplarnianych nieodwracalnie zaszkodzą zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Greenbridge planuje rozbudowę kopalni BTC

Obowiązująca ustawa środowiskowa została uchwalona w 2019 roku i wyznaczyła takie cele jak stosowanie 70% energii odnawialnej do 2030 roku, 100% zeroemisyjnej energii elektrycznej do 2040 roku oraz redukcja emisji dwutlenku węgla o 22 miliony ton poprzez efektywność energetyczną i elektryfikację.

Wydobycie kryptowalut od pewnego czasu jest gorącym tematem w stanie Nowy Jork i wiąże się m.in. z proponowaną rozbudową zasilanej gazem kopalni bitcoinów firmy Greenbridge. Według doniesień medialnych zakład zamierza zasilać nawet 27 000 komputerów, które przez całą dobę będą działać w celu wydobycia BTC.

zakaz handlu kryptowalut w Angliireklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.