Nie tylko Hongkong. Kolejny ważny gracz deklaruje wsparcie dla Web3 | Wiadomości | CrypS.

Nie tylko Hongkong. Kolejny ważny gracz deklaruje wsparcie dla Web3

Japonia łagodzi regulacje dotyczące stablecoinów

Web3 stale rozwija się na arenie międzynarodowej. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej państw idzie w tym kierunku.


Do grona zainteresowanych podmiotów dołącza Japonia

Dlaczego Web3 budzi takie zainteresowanie? 

Web3, inaczej znane jako Web 3.0 lub zdecentralizowany internet, to technologia, która ma potencjał, by zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z sieci i zarządzamy danymi. Kraje, które aktywnie wdrażają technologię Web3, widzą w niej szereg możliwości takich jak demokratyzacja danych, rozwój innowacji, zwiększenie konkurencji, czy polepszenie transparentności i odpowiedzialności za przekazywane informacje. Wszystko to sprawia, że technologia Web3 staje się atrakcyjna dla krajów chcących być na czele rewolucji technologicznej.

Japonia dołącza do Web3 

W dniu dzisiejszym Premier Japonii – Fumio Kishida – ogłosił, że kraj zamierza poprawić swoje warunki dla rozwoju technologii Web3. W szczególności kraj skupi się na wykorzystaniu tokenów oraz ożywieniu branży cyfrowych treści. Kishida podczas swojego wystąpienia powtórzył swoje przekonanie wskazując, że 

Web3 jest częścią nowej formy kapitalizmu.

Dla premiera Kraju Kwitnącej Wiśni podstawowym założeniem polityki gospodarczej jest stymulowanie wzrostu i dystrybucji bogactwa. Wypowiedź ta była częścią nagranego wcześniej wystąpienia, które zostało wyemitowane na konferencji WebX w Tokio

Metaverse i digitalizacja Japonii 

Ponadto Premier podkreślił, że roczny ogólny plan polityki Japonii obejmuje środki, które uwzględniają ochronę użytkowników, jednocześnie poprawiając warunki dla korzystania z tokenów Web3 i ożywienia branży cyfrowych treści. Jego słowa kontynuują przychylne podejście Partii Liberalno-Demokratycznej do technologii Web3.

Ambitny, opracowywany na dużą skalę projekt zostanie ogłoszony przez jedną z głównych japońskich firm, która stworzy cenną strefę ekonomiczną w metaverse z

– aznaczył Kishida.

Przewodniczący rady badań politycznych rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej, Koichi Hagiuda, wystąpił na scenie tuż przed przemówieniem Kishidy. Przedstawił on także stanowisko partii wobec Web3. Zaznaczył, że nawet ci, którzy nie są zaznajomieni z branżą, powinni ”przyjąć postawę otwartości w stosunku do Web3“.

Warto zaznaczyć, że od ubiegłego roku kilku polityków w Japonii pracuje nad programem i wytycznymi dla NFT, stablecoinów i DAO. Doprowadzili oni między innymi do likwidacji uciążliwych wymogów podatkowych, które odstraszały twórców projektów od działalności w kraju. To pokazuje, że Japonia stara się tworzyć przyjemne pod względem regulacyjnym środowisko dla twórców Web3. Nic dziwnego, gdyż bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju niemal każdej gospodarki, która idzie z duchem czasu. 

Japonia łagodzi regulacje dotyczące stablecoinówreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.