New Hampshire ustanawia komisję ds. badania kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

New Hampshire ustanawia komisję ds. badania kryptowalut

Autor: Anna Sutowicz
Wyciekło oświadczenie sekretarz skarbu USA

Biuro gubernatora New Hampshire poinformowało o wydaniu rozporządzenia wykonawczego 2022-1 w celu utworzenia Komisji Gubernatora ds. Kryptowalut i Zasobów Cyfrowych. Celem powołania komisji jest m.in. zbadanie technologii i przepisów dotyczących aktywów cyfrowych. W najbliższych miesiącach komisja ma przygotować raport ze swoich ustaleń, który następnie zostanie podany do wiadomości publicznej.

Chris Sununu, gubernator New Hampshire od 2017 roku, powołał komisję mającą na celu zbadanie technologii dotyczących aktywów cyfrowych, a także zarekomendowanie nowych przepisów. Zgodnie z zarządzeniem wykonawczym komisja ma działać także w kwestii oceny roli i skuteczności już obowiązujących regulacji stanowych.

W swojej decyzji o ustanowieniu komisji gubernator New Hampshire Chris Sununu powołał się na „rosnące wykorzystanie i akceptację” kryptowalut. 

New Hampshire to centrum innowacji finansowych

W ocenie gubernatora New Hampshire:

Rządy federalne i stanowe muszą pracować nad zapewnieniem pewności prawnej i regulacyjnej branży aktywów cyfrowych, ponieważ jasne zasady wspierają technologię i innowacje. New Hampshire jest centrum innowacji finansowych, a to zarządzenie wzmocni nasze zaangażowanie w przyciąganie wysokiej jakości firm bankowych i finansowych w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.

Gubernator New Hampshire będzie upoważniony do wyznaczania zastępców większości członków komisji.

Komisja do spraw kryptowalut, nie później niż 180 dni od dnia wydania niniejszego rozporządzenia ma złożyć Gubernatorowi, Przewodniczącemu Izby i Przewodniczącemu Senatu sprawozdanie zawierające jej ustalenia oraz zalecenia. Ma dokonać przeglądu obecnego stanu branży kryptowalut i aktywów cyfrowych, a także obowiązujących przepisów w USA i za granicą. Sprawozdanie Komisji zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gubernatora.

Prawdopodobnie, ze względu na brak jasnych ram regulacyjnych na poziomie federalnym, ustawodawcy w Stanach Zjednoczonych wydają się przyspieszać wnioski ustawodawcze.

Wyciekło oświadczenie sekretarz skarbu USAreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.