New Hampshire ustanawia komisję ds. badania kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

New Hampshire ustanawia komisję ds. badania kryptowalut

Anna Sutowicz
Wyciekło oświadczenie sekretarz skarbu USA

Biuro gubernatora New Hampshire poinformowało o wydaniu rozporządzenia wykonawczego 2022-1 w celu utworzenia Komisji Gubernatora ds. Kryptowalut i Zasobów Cyfrowych. Celem powołania komisji jest m.in. zbadanie technologii i przepisów dotyczących aktywów cyfrowych. W najbliższych miesiącach komisja ma przygotować raport ze swoich ustaleń, który następnie zostanie podany do wiadomości publicznej.

Chris Sununu, gubernator New Hampshire od 2017 roku, powołał komisję mającą na celu zbadanie technologii dotyczących aktywów cyfrowych, a także zarekomendowanie nowych przepisów. Zgodnie z zarządzeniem wykonawczym komisja ma działać także w kwestii oceny roli i skuteczności już obowiązujących regulacji stanowych.

W swojej decyzji o ustanowieniu komisji gubernator New Hampshire Chris Sununu powołał się na „rosnące wykorzystanie i akceptację” kryptowalut. 

New Hampshire to centrum innowacji finansowych

W ocenie gubernatora New Hampshire:

Rządy federalne i stanowe muszą pracować nad zapewnieniem pewności prawnej i regulacyjnej branży aktywów cyfrowych, ponieważ jasne zasady wspierają technologię i innowacje. New Hampshire jest centrum innowacji finansowych, a to zarządzenie wzmocni nasze zaangażowanie w przyciąganie wysokiej jakości firm bankowych i finansowych w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.

Gubernator New Hampshire będzie upoważniony do wyznaczania zastępców większości członków komisji.

Komisja do spraw kryptowalut, nie później niż 180 dni od dnia wydania niniejszego rozporządzenia ma złożyć Gubernatorowi, Przewodniczącemu Izby i Przewodniczącemu Senatu sprawozdanie zawierające jej ustalenia oraz zalecenia. Ma dokonać przeglądu obecnego stanu branży kryptowalut i aktywów cyfrowych, a także obowiązujących przepisów w USA i za granicą. Sprawozdanie Komisji zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gubernatora.

Prawdopodobnie, ze względu na brak jasnych ram regulacyjnych na poziomie federalnym, ustawodawcy w Stanach Zjednoczonych wydają się przyspieszać wnioski ustawodawcze.

Wyciekło oświadczenie sekretarz skarbu USA
reklama
reklama