Morgan Stanley rezerwuje miliony na inwestycje w Bitcoina | Wiadomości | CrypS.

Morgan Stanley rezerwuje miliony na inwestycje w Bitcoina

Redakcja
morgan stanley

Morgan Stanley, jeden z największych na świecie banków inwestycyjnych przechowuje bitcoiny w imieniu klientów instytucjonalnych swojego funduszu. W jego skarbcu znajduje się 6,5 biliona dolarów aktywów pod zarządzaniem.


Z tych bilionów Morgan Stanley Europe Opportunity Fund przeznaczył na GBTC 3,6 mln dolarów. Są to akcje Grayscale Bitcoin Trust, który posiada faktyczne bitcoiny. Według prospektu nie wykorzystano całej kwoty (zakupy odbywają się etapami). Możemy w nim przeczytać:

Fundusz może, zgodnie ze swoimi głównymi strategiami inwestycyjnymi, zainwestować do 25% swoich całkowitych aktywów w jednostkę zależną będącą w całości własnością funduszu.

Kupowanie bitcoinów przez fundusze

Europejski fundusz banku nie planuje kupować bitcoina bezpośrednio, ale inwestować poprzez fundusze, które mają na niego ekspozycję:

Spółka zależna może inwestować w bitcoin pośrednio poprzez kontrakty terminowe rozliczane w środkach pieniężnych lub poprzez inwestycje w Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), prywatnie oferowany instrument inwestycyjny, który powiązany z BTC.

Fundusz ten zawiera głównie akcje brytyjskie, włoskie, francuskie, szwajcarskie i holenderskie, a jego celem jest “maksymalizacja wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w wysokiej jakości spółki o ugruntowanej pozycji oraz spółki wschodzące w Europie, które zdaniem zespołu inwestycyjnego są niedowartościowane w momencie zakupu”.

Choć opisywany fundusz Morgana Stanleya skupia się na rynku europejskim, to sam bank jest ze Stanów Zjednoczonych, podobnie zresztą jak fundusz Grayscale. Powodem, dla którego europejski fundusz inwestuje w bitcoina jest dywersyfikacja.

morgan stanleyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.