MiCA: postowanie o kryptowalutach manipulacją rynkową

MiCA: postowanie o kryptowalutach manipulacją rynkową

Anna Sutowicz
MFW: regulacje dotyczące kryptowalut

UE przygotowuje się do wdrożenia MiCA (Market in Crypto-Asset), szeregu przepisów, które mogą poważnie ograniczyć branżę kryptograficzną w regionie. Nowe regulacje mogą nie spodobać się m.in. influencerom.


Influencerzy mogą mieć poważne kłopoty

Na mocy nowych przepisów nie tylko dostawcy usług kryptowalutowych będą musieli przestrzegać surowych wymogów. Ustawa o rynkach kryptowalut MiCA, Market in Crypto-Asset zawiera klauzule, które mogą nie spodobać się influencerom z branży kryptowalut. Wczoraj dyrektor do spraw strategii i polityki Unii Europejskiej w Circle, Patrick Hansen przytoczył jedną z tych klauzul:

Za manipulację rynkową uznaje się między innymi następujące zachowania (…) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych poprzez wyrażanie opinii na temat kryptowaluty, przy jednoczesnym wcześniejszym zajmowaniu pozycji na temat tej kryptowaluty, oraz późniejsze czerpanie korzyści z wpływu wyrażonych opinii na cenę tej kryptowaluty, bez jednoczesnego ujawnienia tego konfliktu interesów opinii publicznej w odpowiedni i skuteczny sposób.

Hansen zauważył, że jeśli influencerzy będą czerpać korzyści z efektów swoich działań, po wejściu w życie MiCA zostanie to uznane w UE za manipulację rynkową.

Co reguluje MiCA?

MiCA, Market in Crypto-Asset, to rozporządzenie stanowiące element szerszego pakietu dotyczącego finansów cyfrowych. Głównym celem MiCA jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Ma sprzyjać rozwojowi technologicznemu na szczeblu UE oraz zapewniać stabilność finansową i ochronę konsumentów. Regulacją obejmuje wszystkie rodzaje kryptowalut, które mieszczą się w zakresie wprowadzonej definicji kryptoaktywów, czyli:

Cyfrowego odzwierciedlenia wartości lub praw, które można przenosić i przechować w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii.

UE będąc „liderem w zakresie regulacji”, ma również nadzieję, że większa pewność prawa w branży kryptowalut pomoże we wspieraniu innowacji.

MFW: regulacje dotyczące kryptowalutreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.