Kolumbia wprowadza obowiązek zgłaszania transakcji kryptowalutowych | Wiadomości | CrypS.

Kolumbia wprowadza obowiązek zgłaszania transakcji kryptowalutowych

Mariusz Przepiórka
Nowy prezydent Kolumbii fanem bitcoina

Kolumbijski rząd przyjął nowe przepisy, które zmuszają giełdy i osoby prywatne do zgłaszania transakcji kryptowalutowych do UIAF, organu nadzorującego przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w Kolumbii.

Transakcje muszą być zgłaszane za pośrednictwem elektronicznego systemu raportowania, a giełdy będą zobowiązane do publikowania okresowych raportów o podejrzanych transakcjach dokonywanych przez użytkowników. Ustawa nr 314 określa, że zgłoszeniu do UIAF będą podlegać transakcje kryptowalutowe powyżej 150 USD lub transakcje kryptowalutowe dokonane przy udziale wielu tokenów, których wartość przekracza 450 USD.

Surowe kary za niezgodność z przepisami

Nowe regulacje wejdą w życie od 1 kwietnia. Ich celem jest zapewnienie większej kontroli nad tym, co dzieje się z aktywami kryptowalutowymi w kraju i powstrzymanie ewentualnego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W uzasadnieniu przepisów wskazano, że aktywa cyfrowe stwarzają sytuację, która zasługuje na interwencję UIAF. Podkreślono, że operacje kryptowalutowe same w sobie nie są zakazane w Kolumbii, ale mogą zachęcać do wykorzystania ich w nielegalnej działalności.

Giełdy będą musiały również publikować raport o podejrzanych transakcjach, który dostarczy UIAF szczegółową listę operacji uznanych za nietypowe oraz użytkowników, którzy ich dokonali. Ustawa ustanawia również kary dla giełd i osób, które nie zastosują się do tych obowiązków. W przypadku wykrycia prania pieniędzy, użytkownicy nieprzestrzegający przepisów będą musieli zapłacić od 100 do 400 minimalnych miesięcznych wynagrodzeń. Mogą również ponieść inne kary finansowe.

Organy regulacyjne zainteresowane kryptowalutami

Rząd Kolumbii wskazuje, że w 2019 roku na krajowym rynku bitcoinów zarejestrowano transakcje o wartości 124 mln USD, czyli prawie 1,7 razy więcej niż w 2018 roku. Wzrost ten wywołał w rządzie obawy o wykorzystanie tych aktywów do nielegalnych celów ze względu na rosnącą płynność na tych rynkach.

Kryptowaluty przyciągają uwagę kolejnych organów nadzoru w Kolumbii. DIAN, który jest organem nadzoru podatkowego ogłosił niedawno, że podejmuje środki w celu wykrycia przypadków uchylania się od płacenia podatków związanych z używaniem kryptowalut do handlu lub transakcji.

Nowy prezydent Kolumbii fanem bitcoinareklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.