Kirgistan proponuje projekt kryptowalutowych ram regulacyjnych | Wiadomości | CrypS.

Kirgistan proponuje projekt kryptowalutowych ram regulacyjnych

Redakcja
kkirgistan krypto

Narodowy Bank Kirgistanu opublikował projekt ustawy, która prawnie określiła status kryptowalut i sposób ich wykorzystania w kraju Azji Środkowej.

Zgodnie z projektem ustawy, bank centralny realizuje zalecenie Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force – FATF) dotyczące uregulowania kwestii związanych z kryptowalutami oraz zapobiegania ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W związku z rosnącym zainteresowaniem obywateli Kirgistanu kryptowalutami i coraz większą popularnością technologii w handlu elektronicznym na całym świecie, ważne jest, aby zmniejszyć ryzyko związane z walutami kryptograficznymi

– napisał Bank Narodowy.

Organ regulacyjny ogłosił projekt ustawy w dniu 1 grudnia 2020 roku, publikując kilka propozycji, w których szczegółowo opisano, dlaczego są potrzebne nowe regulacje i w jaki sposób wpisują się one w istniejące przepisy Kirgistanu.

W jednej propozycji kryptowaluta jest zdefiniowana jako dobro cyfrowe, które reprezentuje wartość, jest przechowywane i wykorzystywane elektronicznie i nie jest ani prawnym środkiem płatniczym, ani dokumentem reprezentującym jakiekolwiek prawa własności. Wirtualne aktywa są jednak innym rodzajem dóbr i mogą reprezentować prawa majątkowe – mówi inny projekt, bez wchodzenia w szczegóły.

Wg nowych przepisów, prawa własności właścicieli kryptowalut byłyby chronione przez sądy. Firmy i przedsiębiorcy indywidualni, jeśli nie są zarejestrowanymi operatorami krypto usług lub górnikami, nie powinni przyjmować kryptowalut jako zapłaty za towary lub usługi, a także w formie inwestycji lub lokaty oszczędnościowej. Podmioty nie będą mogły oferować usług maklerskich w zakresie usług kryptograficznych, ani emitować papierów wartościowych opartych na kryptowalutach.

Licencjonowanie i podatki

Z kolei giełdy muszą zarejestrować się w Banku Narodowym i uzyskać od niego licencję, a także prowadzić rejestr transakcji – który na żądanie Banku Narodowego musi zostać udostępniony. W przypadku “sytuacji awaryjnej”, regulator może zażądać od giełdy podjęcia określonych działań w celu “zmniejszenia ryzyka”.

“Opodatkowanie kryptowalutowej działalności powinno odbywać się w taki sam sposób, jak w przypadku maklerów walutowych.”

– napisał bank.

Regulator twierdzi również, że inwestorzy muszą dokonywać transakcji z wykorzystaniem kryptowalut “w dobrej wierze i na własne ryzyko”, uczyć się jak funkcjonują wybrane przez nich monety i przestrzegać kirgiskiego prawa. Narodowy Bank Kirgistanu podkreślił też, że nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której kryptowaluty tracą swoją wartość i nie zrekompensuje takich strat inwestorom.

Projekt ustawy nie został jeszcze przekazany do dyskusji w kirgiskim parlamencie.

kkirgistan kryptoreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.