Kanadyjski regulator zatwierdza pierwszy Bitcoinowy ETF | Wiadomości | CrypS.

Kanadyjski regulator zatwierdza pierwszy Bitcoinowy ETF

Redakcja
flaga kanady

Komisja Papierów Wartościowych w Ontario zatwierdziła Bitcoinowy fundusz giełdowy – pierwszy taki fundusz, który będzie notowany na jakiejkolwiek północnoamerykańskiej giełdzie.

Zgodnie z oficjalnymi dokumentami zatwierdzonymi w czwartek, fundusz został nazwany Purpose Bitcoin ETF i będzie zarządzany przez Purpose Investments Inc. Został on założony w ramach systemu Multilateral Instrument Passport w kilku kanadyjskich jurysdykcjach. Terytoria te obejmują Kolumbię Brytyjską, Albertę, Saskatchewan, Manitobę, Quebec, Nowy Brunszwik, Nową Szkocję, Wyspę Księcia Edwarda, Nową Fundlandię i Labrador, Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon i Nunavut.

“Potwierdzenie odbioru prospektu emisyjnego uznaje się za wydane przez organ regulacyjny w każdej z tych jurysdykcji, jeżeli warunki Instrumentu zostały spełnione”

– zaznaczono w oficjalnym dokumencie.

Fundusz został zaprojektowany, aby śledzić cenę rynkową Bitcoina, ale odliczy opłaty i wydatki zarządcy. W arkuszu informacyjnym funduszu wyszczególniono, że roczna opłata za zarządzanie będzie wynosić 1 procent. Oprócz tego inwestorzy będą musieli opłacić koszty operacyjne i transakcyjne, które nie zostały jeszcze określone.

Purpose jako swojego powiernika wybrała Cidel Trust Company, spółkę zależną Cidel Bank Canada oraz Gemini jako subpowiernika.

Wprowadzenie Bitcoina do mainstreamu

Bitcoinowe ETFy są notowane na giełdach i mogą być z łatwością kupowane i sprzedawane podobnie jak akcje firm. Instrumenty te obniżają techniczną barierę inwestowania w kryptowaluty, ponieważ każdy może w nie wejść za pośrednictwem domów maklerskich. Użytkownicy nie muszą się martwić o kwestie takie jak portfele, klucze prywatne itp.

“Inwestorzy poniosą zwyczajowe prowizje maklerskie przy zakupie lub sprzedaży jednostek ETF. Symbol TSX dla jednostek ETF, CAD ETF Non-Currency Hedged Units i USD ETF Non-Currency Hedged Units to odpowiednio BTCC, BTCC.B i BTCC.U”.

– czytamy w prospekcie emisyjnym.

flaga kanadyreklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.