Irlandia nakazuje rejestrację krypto firm w banku centralnym | Wiadomości | CrypS.

Irlandia nakazuje rejestrację krypto firm w banku centralnym

Maciej Żerelik
Zaostrzenie przepisów dotyczących kryptowalut w Irlandii

Irlandia w piątek nakazała rejestrację wszystkich dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami (VASP) w banku centralnym kraju. W ten sposób kraj chce zapewnić zgodność z obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Nowe przepisy dotyczące branży kryptowalutowej mają miejsce, ponieważ kraj wprowadził piątą dyrektywę Unii Europejskiej (5AMLD) do prawa lokalnego.

Irlandzki bank centralny definiuje VASP jako każdą firmę, która ułatwia wymianę między kryptowalutą a fiatem lub dwiema kryptowalutami, transfer aktywów wirtualnych, usługi powiernicze i udział w usługach finansowych związanych z oferowaniem lub sprzedażą aktywów wirtualnych.

Ogólnie rzecz biorąc, jako VASP można zakwalifikować wszelkiego rodzaju firmy świadczące krypto usługi. Wszystkie takie firmy działające w Irlandii mają trzy miesiące na zarejestrowanie się w banku centralnym.

Przepis będzie również wymagał rejestracji zagranicznych firm kryptowalutowych oferujących usługi obywatelom Irlandii.

Bank centralny oceni skuteczność polityk i procedur AML/CFT tych firm w zwalczaniu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF). Ponadto, kierownictwo firm musi również przejść test wiarygodności.

Ważne jest, aby pamiętać, że nieprzestrzeganie obowiązków określonych w części 4 CJA 2010 do 2021 jest przestępstwem karnym, a niewykonanie tego obowiązku może skutkować grzywną, karą pozbawienia wolności lub obiema tymi karami

– ostrzegł irlandzki regulator.

Zabijanie anonimowości kryptowalut

Przepisy 5AMLD wymagają od firm świadczących usługi finansowe przeprowadzenia obowiązkowej oceny ryzyka ML/TF, należytej staranności wobec klienta, monitorowania transakcji, oznaczania i zgłaszania podejrzanych transakcji oraz przechowywania dokumentacji.

Kraje takie jak Holandia i kilka innych już wdrożyły przepisy oparte na ramach 5AMLD. Spowodowały one uczieczkę krypto firm do krajów offshore. Wielu z branży kryptowalutowej twierdzi, że te zasady skutecznie zabiją anonimowość związaną z transakcjami kryptowalutowymi.

Zaostrzenie przepisów dotyczących kryptowalut w Irlandiireklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.