Iran zwraca właścicielom skonfiskowane koparki kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Iran zwraca właścicielom skonfiskowane koparki kryptowalut

Mariusz Przepiórka
irańskie władze zwracają skonfiskowane koparki

Organ rządowy odpowiedzialny za własność państwową w Iranie zwrócił część sprzętu skonfiskowanego z nielegalnych farm wydobywających kryptowaluty. Kierownictwo instytucji wyjaśniło, że została ona zobowiązana do tego przez sądy. Wcześniej nielicencjonowani górnicy kryptowalutowi zostali obarczeni winą za niedobory prądu.


Według anglojęzycznego dziennika gospodarczego Financial Tribune, na mocy decyzji sądu irańska Organizacja Gromadzenia i Sprzedaży Własności Państwowej zaczęła zwracać górnikom niektóre urządzenia skonfiskowane w nalotach na podziemne farmy kryptowalut.

– Obecnie w posiadaniu Organizacji Gromadzenia i Sprzedaży Własności Państwowej jest około 150 000 sztuk sprzętu do wydobywania kryptowalut, z czego duża część zostanie zwrócona na podstawie orzeczeń sądu – powiedział Abdoilmajid Eshtehadi, szef irańskiego organu rządowego.

Iran zalegalizował wydobycie kryptowalut w lipcu 2019 roku, ale od tego czasu wielokrotnie wstrzymywał autoryzowane operacje, powołując się na niedobory mocy w miesiącach letnich i zimowych, kiedy zużycie energii elektrycznej gwałtownie wzrasta. Uderzał również w obywateli, którzy wydobywali kryptowaluty bez odpowiednich licencji.

Legalne wydobycie tylko za zgodą państwa

Firmy, które chcą wydobywać legalnie, muszą uzyskać licencje i pozwolenia w Ministerstwie Przemysłu, Górnictwa i Handlu. Urządzenia muszą być zatwierdzone przez Iran Standard Organization, a górnicy są zobowiązani do płacenia za energię elektryczną według stawek eksportowych.

Wydobywanie kryptowalut przy użyciu gazu ziemnego lub energii elektrycznej przeznaczonej dla innych celów i konsumentów jest w Iranie nielegalne. Mimo tego pojawia się wiele podziemnych instalacji górniczych zasilanych tańszą, dotowaną energią, działających bez licencji, która zmusiłaby je do płacenia znacznie wyższych taryf.

W ciągu ostatnich kilku lat państwowy Tavanir odcinał dostawy energii elektrycznej do wszelkich zidentyfikowanych nielegalnych zakładów górniczych, konfiskował ich sprzęt i karał operatorów za szkody wyrządzone krajowej sieci dystrybucyjnej.

Od 2020 roku firma wykryła i zamknęła 7200 nieautoryzowanych farm wydobywczych. W lipcu 2022 roku zapowiedziano podjęcie surowych środków przeciwko nielicencjonowanym górnikom kryptowalut, którzy zużyli dotowaną energię elektryczną o wartości ok. 16,5 mln USD.

irańskie władze zwracają skonfiskowane koparkireklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.