Iran uruchomi własny „krypto-rial” CBDC | Wiadomości | CrypS.

Iran uruchomi własny „krypto-rial” CBDC

Anna Sutowicz
Iran uruchomi CBDC krypto-rial

Reza Bagheri Asl, wiceminister łączności Iranu powiedział, że Iran nie uzna kryptowalut jako oficjalnego środka płatniczego. Za to w najbliższej przyszłości ma rozpocząć się faza pilotażowa irańskiego CBDC „krypto-rial”.

Wczoraj Centralny Bank Iranu (CBI) poinformował, że przekazał krajowym bankom i instytucjom kredytowym informacje o regulacjach dotyczących irańskiego „krypto-rial”, czyli przyszłej cyfrowej waluty Banku Centralnego (CBDC). 

Niewiele po tym, Reza Bagheri Asl, wiceminister łączności Iranu powiedział, że kryptowaluty, takie jak bitcoin, nie będą traktowane jako prawny środek płatniczy w Islamskiej Republice Iranu. Omawiając kwestie regulacyjne związane z przechowywaniem i wymianą kryptowalut, Reza Bagheri Asl powiedział także, że używanie jakiejkolwiek obcej waluty jest poza suwerennością i jest sprzeczne z prawem monetarnym i bankowym Iranu:

Nie rozpoznajemy płatności kryptowalutami. Więc w żadnym wypadku nie będziemy mieli żadnych przepisów uznających płatności w kryptowalutach, które do nas nie należą. Iran ma własną narodową kryptowalutę, więc żadne płatności nie będą dokonywane w kryptowalutach nienarodowych.

Bank Centralny zobowiązany jest m.in. do regularnej oceny wpływu nowej waluty na gospodarkę. Wprowadzenie CBDC ma na celu polepszenie integracji finansowej i jednocześnie zapewnienie CBI przewagi konkurencyjnej nad innymi globalnymi stabilnymi monetami.

Użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji z CBDC tylko na terytorium Iranu. Wiceminister dodał, że aby nie narażać obywateli Iranu na ryzyko, wymiana aktywów cyfrowych w Iranie będzie podlegać zestawowi zasad. Krypto-rial będzie emitowany zgodnie z przepisami prawa regulującymi emisję banknotów i monet. Centralny Bank Iranu będzie monitorować wpływ gospodarczy waluty cyfrowej i zarządzać jej skutkami zgodnie z polityką pieniężną organu.

O maksymalnej podaży irańskiego CBDC będzie decydował wyłącznie Centralny Bank. Po raz pierwszy Centralny Bank Iranu ogłosił swój projekt CBDC w styczniu tego roku.

Iran uruchomi CBDC krypto-rialreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.