Integracja Opery z DeversiFi ułatwi dostęp do DeFi | Wiadomości | CrypS.

Integracja Opery z DeversiFi ułatwi dostęp do DeFi

Mariusz Przepiórka
Integracja Opery z DeversiFi ułatwi dostęp do DeFi

Opera ogłosiła integrację z DeversiFi, rozwiązaniem napędzanym przez StarkWare. Dzięki tej integracji Opera dla systemu Android stanie się pierwszą przeglądarką mobilną, która będzie również wyposażona w portfel Ethereum Layer-2.

Integracja Opery z DeversiFi udostępni użytkownikom Opery funkcjonalność zdecentralizowanych finansów, pozwalając im na dostęp do tanich i niemal natychmiastowych transakcji bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Integracja następuje w czasie, gdy zdecentralizowane finanse odnotowują gwałtowny wzrost popularności.

Działania Opery wyeliminują wysokie opłaty transakcyjne

Ekspansja DeFi w połączeniu z rozwojem NFT spowodowała znaczne podwyższenie opłat za transakcje na Ethereum. Integracja Opery z rozwiązaniem skalowania warstwy 2, dzięki partnerstwu z DeversiFi, umożliwia użytkownikom Opery szybsze i tańsze wysyłanie i odbieranie ETH poprzez transakcje P2P.

DeversiFi wykorzystuje silnik skalowania StarkEx firmy StarkWare, dzięki czemu transakcje dokonywane za pośrednictwem rozwiązań warstwy 2 są niemal natychmiastowe i prawie sto razy tańsze niż te dokonywane za pośrednictwem Ethereum warstwy 1. Integracja ta pozwala Operze na wyeliminowanie nieracjonalnie wysokich opłat transakcyjnych, a jednocześnie umożliwia użytkownikom natychmiastowe zawieranie transakcji.

Opera w kryptowalutowej awangardzie

Przeglądarka Opera jest w awangardzie wprowadzania kryptowalut do głównego nurtu, więc ten ruch jest zgodny z obecną strategią Opery. Już w 2018 roku Opera wprowadziła pierwszą przeglądarkę z wbudowanym portfelem kryptowalutowym i eksploratorem zdecentralizowanych aplikacji (dApp). Zintegrowała również kilka sieci blockchain, takich jak Bitcoin i Celo.

Integracja między Operą a DevesiFi była możliwa dzięki współpracy z Gateway.fm. Firma Gateway.fm poprowadziła integrację, umożliwiając Operze zakończenie jej szybciej niż oczekiwano, w oparciu o istniejącą infrastrukturę DeversiFi, zapewniając rynki i płynność.

Integracja Opery z DeversiFi ułatwi dostęp do DeFi
reklama
reklama