Fundacja Ethereum posiada prawie 0,3% całkowitej podaży ETH | Wiadomości | CrypS.

Fundacja Ethereum posiada prawie 0,3% całkowitej podaży ETH

Zerelik Maciej
ethereum

Fundacja Ethereum opublikowała swój pierwszy raport finansowy. Oprócz tego, że pomaga on organizacji przedstawić swoją wizję społeczności, zawiera również informacje na temat jej zasobów finansowych.


Fundacja Ethereum podaje szczegóły dotyczące swoich zasobów

Największa organizacja non-profit działająca na rzecz Ethereum ujawniła, ile ETH posiada. Fundacja Ethereum opublikowała w poniedziałek nowy raport, będący częścią jej wysiłków na rzecz zwiększenia przejrzystości i przekazania swojej wizji społeczności Ethereum. W 28-stronicowym raporcie ujawniono, że na dzień 31 marca 2022 r. zasoby skarbca organizacji non-profit wynosiły 1,6 miliarda dolarów.

Z 1,6 mld USD 80,5% jest ulokowane w ETH, co stanowi 0,297% całkowitej podaży etheru. Pozostałe 19,5% portfela Fundacji stanowią aktywa i inwestycje niekryptowalutowe oraz inne kryptowaluty.

W raporcie przedstawiono również sposób, w jaki Fundacja zarządza swoim portfelem, aby mogła nadal zapewniać finansowanie projektom ekosystemu Ethereum.

EF stosuje konserwatywną politykę zarządzania środkami finansowymi, która zapewnia, że mamy wystarczające zasoby do finansowania głównych celów EF, nawet w przypadku wieloletniego pogorszenia koniunktury na rynku.

Dobre wyczucie czasu

Ponadto Fundacja Ethereum wyjaśniła również swoje stanowisko w sprawie sprzedaży posiadanych zasobów ETH w celu zwiększenia oszczędności w walutach innych niż kryptowaluty. Fundacja tłumaczy, że aktywnie sprzedaje część swoich rezerw ETH gdy rośnie kurs, aby zapewnić większy margines bezpieczeństwa dla swojego podstawowego budżetu.

Poprzednie przypadki, w których Fundacja Ethereum dokonywała wypłat, obejmowały sprzedaż 70 000 ETH w szczytowym momencie hossy w 2017 r., 35 000 wkrótce po osiągnięciu szczytu w maju 2021 r. oraz kolejnych 20 000 dzień po tym, jak Ethereum osiągnęło swój obecny rekord wszech czasów na poziomie 4 878 USD w dniu 10 listopada. Niezwykłe wyczucie czasu sprzedaży ETH przez Fundację sprawiło, że wielu członków społeczności kryptowalutowej zaczęło obserwować zmiany w jej portfelu.

Fundacja Ethereum jest największą organizacją non-profit wspierającą ekosystem Ethereum. W 2021 roku wydała około 48 milionów dolarów na różne inicjatywy, w tym badania i rozwój warstwy 2, aplikacje typu „zero-knowledge rollup” oraz rozwój społeczności.

ethereum
reklama
reklama