Fiński minister wzywa UE do uznania DAO

Fiński minister wzywa UE do uznania DAO

Autor: Anna Sutowicz
Redaktor: Michał Misiura
Timo Harakka w sprawie DAO

Fiński minister komunikacji twierdzi, że Unia Europejska powinna rozważyć ustawodawstwo uznające zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).


Podczas panelu na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym fiński minister komunikacji Timo Harakka powiedział, że Unia Europejska powinna prawnie uregulować zdecentralizowane autonomiczne organizacje (DAO), które zarządzają aplikacjami Web3. Harakka twierdzi, że potrzebne jest myślenie na poziomie międzynarodowym, by uniknąć szkodliwej konkurencji regulacyjnej wśród 27 członków bloku i zapobiec konieczności indywidualnej zmiany tysięcy przepisów regulujących różne rodzaje umów:

Jest wielu nowych graczy i aktorów w świecie Web3 (…) nie odzwierciedlonych bardzo dobrze w istniejącym prawodawstwie. Weźmy na przykład DAO: Gdzie stoi ustawodawstwo? (…) Liczymy na to, że Komisja Europejska będzie inicjatorem i z niecierpliwością czekamy na jej pracę. Kto jest odpowiedzialny za wykroczenia? – powiedział.

Regulatorzy na całym świecie zmagają się z tym, jak sklasyfikować i uregulować zdecentralizowane inicjatywy, takie jak aplikacje finansowe, w których nie ma centralnego kredytodawcy. Niektórzy decydenci twierdzą, że może być zbyt wcześnie na ustalanie zasad dotyczących zdecentralizowanych finansów i w dużej mierze pominęli ten temat w przełomowym prawie Unii Europejskiej – MiCA (Markets in Crypto Assets).

Głosowanie w sprawie MiCA przełożone

Głosowanie nad unijną ustawą kryptowalutową MiCA zostało przesunięte na kwiecień. Wstrzymanie wynika z problemów z technicznych. Mimo tego, że pełny tekst rozporządzenia został ukończony w październiku ubiegłego roku, to unijne przepisy i regulacje muszą zostać przetłumaczone na wszystkie 24 języki urzędowe Unii Europejskiej.

Timo Harakka w sprawie DAOreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.