FinCEN zmieni przepisy dot. prania brudnych pieniędzy. | Wiadomości | CrypS.

FinCEN zmieni przepisy dot. prania brudnych pieniędzy.

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
fincen

Amerykańska Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) ogłosiła, że zmieni zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) w sektorze finansowym.

W ogłoszeniu stwierdzono, że FinCen będzie zwracał się do opinii publicznej o informacje zwrotne dot. przyszłych propozycji regulacyjnych, których celem będzie modernizacja i wzmocnienie przepisów regulujących wymogi instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości i monitorowania.

Nowa polityka ma na celu przeciwdziałanie “zmieniającym się zagrożeniom związanym z nielegalnym finansowaniem, takim jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i związane z tym przestępstwa”, co sugeruje, że kryptowalutowe firmy i giełdy będą musiały stawić czoła nadchodzącym zmianom regulacyjnym.

Będą one miały również wpływ na obowiązki banków, unii kredytowych, kasyn, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz dealerów i brokerów kontraktów terminowych, towarów, kamieni szlachetnych i metali szlachetnych.

Nowa polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy mają na celu identyfikację i zwalczanie nielegalnej działalności finansowej poprzez solidne wymogi w zakresie prowadzenia dokumentacji i oceny ryzyka. Organ regulacyjny ma nadzieję na zaostrzenie definicji i wymogów “skutecznego i racjonalnie opracowanego” programu przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA). FinCEN zauważył, że termin ten “nie ma obecnie konkretnej, spójnej definicji w obowiązujących przepisach”.

“Rozważane zmiany regulacyjne mają na celu unowocześnienie systemu regulacyjnego, aby sprostać zmieniającym się zagrożeniom związanym z nielegalnym finansowaniem oraz zapewnić instytucjom finansowym większą elastyczność w przydzielaniu zasobów, co doprowadzi do zwiększenia skuteczności i efektywności programów przeciwdziałania praniu pieniędzy”.

FinCEN rozważa obecnie zalecenia polityczne Grupy Roboczej ds. Skuteczności Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy – podmiotu składającego się z przedstawicieli stanowych i federalnych organów ścigania, instytucji finansowych oraz grup handlowych działających na podstawie przepisów BSA.

Grupa robocza opowiedziała się za ustanowieniem specjalnych wytycznych dla osób wyeksponowanych politycznie oraz za większą jasnością w zakresie wymogów dotyczących monitorowania i zgłaszania podejrzanych działań.

fincenreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.