FinCEN zmieni przepisy dot. prania brudnych pieniędzy. | Wiadomości | CrypS.

FinCEN zmieni przepisy dot. prania brudnych pieniędzy.

Zerelik Maciej
fincen

Amerykańska Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) ogłosiła, że zmieni zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) w sektorze finansowym.

W ogłoszeniu stwierdzono, że FinCen będzie zwracał się do opinii publicznej o informacje zwrotne dot. przyszłych propozycji regulacyjnych, których celem będzie modernizacja i wzmocnienie przepisów regulujących wymogi instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości i monitorowania.

Nowa polityka ma na celu przeciwdziałanie „zmieniającym się zagrożeniom związanym z nielegalnym finansowaniem, takim jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i związane z tym przestępstwa”, co sugeruje, że kryptowalutowe firmy i giełdy będą musiały stawić czoła nadchodzącym zmianom regulacyjnym.

Będą one miały również wpływ na obowiązki banków, unii kredytowych, kasyn, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz dealerów i brokerów kontraktów terminowych, towarów, kamieni szlachetnych i metali szlachetnych.

Nowa polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy mają na celu identyfikację i zwalczanie nielegalnej działalności finansowej poprzez solidne wymogi w zakresie prowadzenia dokumentacji i oceny ryzyka. Organ regulacyjny ma nadzieję na zaostrzenie definicji i wymogów „skutecznego i racjonalnie opracowanego” programu przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA). FinCEN zauważył, że termin ten „nie ma obecnie konkretnej, spójnej definicji w obowiązujących przepisach”.

„Rozważane zmiany regulacyjne mają na celu unowocześnienie systemu regulacyjnego, aby sprostać zmieniającym się zagrożeniom związanym z nielegalnym finansowaniem oraz zapewnić instytucjom finansowym większą elastyczność w przydzielaniu zasobów, co doprowadzi do zwiększenia skuteczności i efektywności programów przeciwdziałania praniu pieniędzy”.

FinCEN rozważa obecnie zalecenia polityczne Grupy Roboczej ds. Skuteczności Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy – podmiotu składającego się z przedstawicieli stanowych i federalnych organów ścigania, instytucji finansowych oraz grup handlowych działających na podstawie przepisów BSA.

Grupa robocza opowiedziała się za ustanowieniem specjalnych wytycznych dla osób wyeksponowanych politycznie oraz za większą jasnością w zakresie wymogów dotyczących monitorowania i zgłaszania podejrzanych działań.

fincen
reklama
reklama