Fed pobił rekord z kryzysu 2008 roku. Wystarczył tydzień

Fed pobił rekord z kryzysu 2008 roku. Wystarczył tydzień

Anna Sutowicz
kryzys bankowy jest daleki od zakończenia

Wartość awaryjnych pożyczek bankowych udzielonych przez Rezerwę Federalną (Fed) w Stanach Zjednoczonych w ciągu tygodnia wzrosła do nowego rekordu. Tym samym przewyższono poprzednie maksima uzyskane w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku.


W cotygodniowym raporcie Rezerwy Federalnej (Fed), który został opublikowany w czwartek ujawniono, że w środę banki miały 153 mld USD pożyczek w tak zwanym “oknie dyskontowym”. To wieloletnie narzędzie, za pomocą którego Fed zapewnia gotówkę bankom potrzebującym płynności, udzielając pożyczek pod solidne zabezpieczenie.

Instytucje depozytowe są w stanie pozyskiwać płynność w oparciu o szeroki zakres zabezpieczeń poprzez okno dyskontowe – czytamy w raporcie „Czynniki wpływające na salda rezerw instytucji depozytowych i stan banków Rezerwy Federalnej”.

Fed nie wskazuje, które (lub ile) banków wykorzystało instrument. Poprzednio rekord pożyczek w oknie dyskontowym wyniósł 111 mld USD w 2008 roku, a w pierwszych dniach pandemii COVID-19 osiągnął kwotę 51 mld USD.

pożyczki dla banków - źródło: Fed / Reuter
Pożyczki dla banków – źródło: Fed / Reuter

Kredyt z Programu Finansowania Bankowego

Według publikacji statystycznej, banki otrzymały także 12 mld USD kredytu z ogłoszonego w niedzielę wieczorem Programu Finansowania Bankowego (BTFP). Rezerwa Federalna ogłosiła BTFP 12 marca 2023 roku, chcąc ułatwić udzielanie pożyczek kwalifikującym się amerykańskim instytucjom depozytowym. Zapewnia dodatkowe finansowanie poprzez udzielanie pożyczek na okres do 1 roku ograniczone do wartości nominalnej kwalifikującego się zabezpieczenia.

Banki, które chcą uzyskać dostęp do pożyczek za pośrednictwem instrumentu awaryjnego, mogą zastawić długoterminowe papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe, według ich pierwotnej wartości, co pozwala im zaciągać pożyczki pod tę kwotę, nawet jeśli wartość tych aktywów spadła.

143 mld $ na wsparcie gwarancji FDIC

Fed przeznaczył również 143 mld USD na wsparcie gwarancji FDIC dla wszystkich deponentów w upadłych Silicon Valley Bank i Signature Bank. Rekordowe zaciąganie pożyczek przez banki sygnalizuje obawę przed szybkim wyczerpaniem się płynności, co stanowi zagrożenie dla stabilności sektora bankowego. W sumie aktywa netto w bilansie Fed wzrosły o 297 mld dolarów, ale to niekoniecznie jest stymulujące.

Wzrost sumy bilansowej nie ułatwia lewarowania bilansów i aktywów – napisał na Twitterze Andy Constan, prezes Damped Spring Advisors, firmy zajmującej się badaniami makroekonomicznymi.

Constan dodał, że rezerwy bankowe (płynność) tworzone przez nowo uruchomiony program BTFP będą stymulujące, jeśli podmioty otrzymujące rezerwy stworzą pieniądze na inwestycje lub konsumpcję. Twierdzi, że “jeśli trzymają je w Fed, to nic nie robią”.

Również w czwartek grupa dużych banków, w tym m.in. Bank of America, JPMorgan i Citigroup powiedziała, że wpłaci 30 mld USD do First Republic Bank, tj. innego regionalnego pożyczkodawcy z zachodniego wybrzeża, który stał się ogniskiem powszechnych obaw o “zarażenie” finansowe .

kryzys bankowy jest daleki od zakończeniareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.