ECB: prywatność i bezpieczeństwo kluczowe dla cyfrowego euro | Wiadomości | CrypS.

ECB: prywatność i bezpieczeństwo kluczowe dla cyfrowego euro

Mariusz Przepiórka
EBC i cyfrowe euro (CBDC UE)

Europejski Bank Centralny poinformował o wynikach konsultacji publicznych, które dotyczyły wprowadzenia cyfrowego EUR.

Ankieta odnośnie cyfrowego euro

W ramach przeprowadzonej ankiety do EBC wpłynęło ponad 8000 odpowiedzi. Zgodnie z opublikowanym komunikatem, internetowe konsultacje rozpoczęły się 12 października ubiegłego roku, a zakończyły we wtorek. Pełna analiza uzyskanych odpowiedzi zostanie opublikowana wiosną, przed spotkaniem Rady Prezesów EBC, na którym zapadnie decyzja dotycząca wprowadzenia cyfrowego EUR do obiegu.

Ze wstępnej analizy zgromadzonych danych wynika, że 41% respondentów uważa, że prywatność jest najważniejszą cechą przyszłego cyfrowego EUR. Według EBC, bezpieczeństwo i dostępność w Europie również były ważnymi aspektami dla uczestników ankiety. Unijni urzędnicy wyższego szczebla stwierdzili, że cyfrowe EUR, jeśli zostanie zatwierdzone i wprowadzone na rynek, będzie służyć jako uzupełnienie gotówki. Cyfrowe EUR nie zostałoby wprowadzone z dnia na dzień. Wstępne szacunki wskazują, że ewentualne wprowadzenie cyfrowej waluty na rynek zajęłoby co najmniej dwa lata.

Fabio Panetta, członek zarządu EBC i przewodniczący grupy zadaniowej banku centralnego zajmującej się cyfrowym EUR, powiedział że duża liczba odpowiedzi w przeprowadzonych konsultacjach wskazuje na duże zainteresowanie obywateli i przedsiębiorstw europejskich kształtowaniem wizji cyfrowego EUR. Jego zdaniem, opinie obywateli, biznesu i wszystkich interesariuszy mają kluczowe znaczenie w procesie oceny ewentualnej funkcjonalności cyfrowego EUR.

EBC i cyfrowe euro (CBDC UE)reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.