EBC może uruchomić projekt cyfrowego Euro w 2021 r. | Wiadomości | CrypS.

EBC może uruchomić projekt cyfrowego Euro w 2021 r.

Maciej Żerelik
Euro-flag - Dark Theme

W nowym raporcie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) stwierdzono, że do połowy 2021 r. może on rozpocząć poważne badania i eksplorację „cyfrowego euro”.

„Grupa zadaniowa wysokiego szczebla ds. CBDC będzie koordynować te eksperymenty, tak aby skutecznie wykorzystać zasoby Eurosystemu. Aby zapewnić uzyskanie miarodajnych odpowiedzi na pytania postawione w raporcie, do połowy 2021 r. Eurosystem podejmie decyzję o uruchomieniu projektu „cyfrowej waluty euro”, który rozpocznie się od fazy badania”.

– czytamy w raporcie.

Raport zawierał również informacje na temat tego, jak cyfrowe euro mogłoby chronić płatności w przyszłości, a także na temat wpływu, jaki miałoby na krajobraz europejskiego ekosystemu finansowego, zwanego „Eurosystemem”.

„Podczas gdy gotówka jest nadal dominującym środkiem płatniczym, nowe technologie i rosnące zapotrzebowanie konsumentów na bezpośrednią komunikację zmieniają sposób, w jaki europejscy obywatele dokonują płatności. Jest to widoczne w rosnącej roli szybkich płatności elektronicznych”

– napisano w dokumencie.

„[…] Emisja cyfrowego euro miałaby znaczenie dla prawie wszystkich działań Eurosystemu i miałaby wszechobecne skutki dla całego społeczeństwa”.

Ponadto wg. raportu cyfrowe euro może ostatecznie okazać się niezbędne dla przyszłości gospodarki UE:

„Ewentualne korzyści płynące z wprowadzenia cyfrowego euro oraz szybkie zmiany w zakresie płatności detalicznych oznaczają, że Eurosystem musi być wyposażony, aby móc emitować je w przyszłości. Cyfrowe euro mogłoby wspierać realizację celów Eurosystemu, zapewniając obywatelom dostęp do bezpiecznej formy pieniądza w szybko zmieniającym się cyfrowym świecie. Wspierałoby to dążenie Europy do ciągłych innowacji. Przyczyniłoby się to również do jej strategicznej autonomii poprzez zapewnienie alternatywy dla zagranicznych dostawców usług płatniczych w zakresie szybkich i efektywnych płatności w Europie i poza nią”.

Cyfrowe euro musi być odporne, dostępne i funkcjonować przede wszystkim jako środek płatniczy

Co więcej, w sprawozdaniu EBC stwierdzono, że jeśli lub gdy zostanie ono stworzone, cyfrowe euro musi spełniać szereg wymogów. Po pierwsze, musi dotrzymywać kroku najnowszym technologiom i musi być dostępne „poprzez standardowe, interoperacyjne rozwiązania front-end w całej strefie euro i być interoperacyjne z prywatnymi rozwiązaniami w zakresie płatności”.

Cyfrowe euro powinno również posiadać niektóre charakterystyczne cechy gotówki. Być łatwe w obsłudze, bezpłatne i chronić prywatność jego użytkowników. Musi ono być narzędziem usprawniającym transmisję polityki pieniężnej i musi być wyposażone w funkcje, „które są co najmniej tak samo atrakcyjne jak te rozwiązania płatnicze dostępne w walutach obcych lub za pośrednictwem podmiotów nieregulowanych”.

Cyfrowe euro powinno być też dostępne za pośrednictwem dużej liczby odpornych kanałów, oddzielonych od innych usług płatniczych, tak aby można było z niego korzystać w nagłych przypadkach – na przykład podczas globalnej pandemii.

Oprócz tego musi być dostępne poza strefą euro, być przyjazne dla środowiska i opłacalne. Wg. EBC podstawową funkcją cyfrowego euro powinna być funkcja płatnicza, a nie narzędzie inwestycyjne.

„Biorąc pod uwagę ryzyko związane z transmisją polityki pieniężnej i stabilnością finansową, nie jest pożądane, aby cyfrowe euro przyciągało bardzo duże napływy inwestycji” – stwierdzono w sprawozdaniu, uznając, że „gdyby jednak indywidualne pakiety cyfrowej waluty euro były zbyt niskie z powodu sztywnych ograniczeń lub z powodu czynników zniechęcających stosowanych powyżej stosunkowo niskiego progu, wówczas cyfrowe euro byłoby mniej atrakcyjne jako środek płatniczy i mniej konkurencyjne niż instrumenty alternatywne”.

Raport został opublikowany wkrótce po wycieku projektu nowego zbioru przepisów dla branży kryptowalut, opracowanego przez Komisję Europejską, znanego jako „Markets in Crypto-Assets”.

Wydaje się, że celem unijnego projektu jest zapewnienie jasności prawnej w odniesieniu do kryptowalut (w tym do security tokenów i stablecoinów). Jest to zgodne z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), która stanowi ramy prawne dla rynków papierów wartościowych, systemów obrotu i pośredników inwestycyjnych.

Euro-flag - Dark Themereklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.