Blok transakcji | Słownik | CrypS.

Blok transakcji

Blok transakcji – zbiór transakcji, danych w sieci blockchain, który jest tworzony w odpowiednim, dla każdego blockchaina innym, czasie. W bloku są potwierdzane  transakcje. W sieci Bitcoin nowy blok zawierający transakcje zostaje otwarty w przybliżeniu średnio co 10 minut w łańcuchu bloków poprzez wydobycie.

Czym dokładnie jest blok transakcji?

Blok składa się z nagłówka i danych (transakcje). W nagłówku mamy m.in. zapisane odniesienie do poprzedniego bloku w łańcuchu (jego skrót, ang. hash), znacznik czasowy utworzenia bloku oraz korzeń drzewa haszy (merkle tree root) transakcji zawartych w bloku. W bloku danych mamy drzewo hash-y transakcji zawartych w bloku, a następnie same transakcje. Taki sposób zapisu pozwala na wyszukiwanie transakcji po jej hash-u, bez konieczności odczytu wszystkich danych.

Jaki jest średni czas wydobycia bloków kryptowalut?

  • Bitcoin (BTC) – 10 minut, 
  • Bitcoin Cash (BCH)- 10 minut, 
  • Litecoin (LTC) – 2.5 minut,
  • Ethereum (ETH) – 12-14 sekund,
  • Ripple (XRP) – 4 sekundy.