Członek zarządu Fed wyraża sprzeciw wobec CBDC | Wiadomości | CrypS.

Członek zarządu Fed wyraża sprzeciw wobec CBDC

Redakcja
cyfrowy dolar cbdc

Członek zarządu amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) Christopher Waller wyraził swój sprzeciw wobec idei cyfrowej publicznej waluty (CBDC).


Podczas wystąpienia na Uniwersytecie Harvarda Christopher Waller powiedział, że choć nie jest ekspertem w sprawach bezpieczeństwa narodowego, to istnieje jeden obszar, w którym ekonomia, CBDC i bezpieczeństwo narodowe pokrywają się – jest to “prymat dolara”.

Waller wyjaśnił, że jest niezwykle sceptyczny wobec argumentów wysuwanych przez zwolenników CBDC. Argumentują oni, że cyfrowy dolar rzekomo rozwiąże problem oszustw, kradzieży i prania pieniędzy lub usprawni płatności bardziej niż istniejąca technologia. Waller powiedział:

Czynniki wspierające prymat dolara nie są technologiczne, ale obejmują wystarczającą podaż i płynny rynek amerykańskich papierów skarbowych i innego długu, a także wieloletnią stabilność gospodarki i systemu politycznego USA.

Jego zdaniem, wprowadzenie CBDC nie miałoby wpływu na funkcje dolara jako jednostki rozliczeniowej i narzędzia oszczędzania, i jest mało prawdopodobne, aby przyniosło istotne korzyści poza dotychczasowymi płatnościami w dolarach amerykańskich.

Punkt widzenia Wallera podzielają analitycy amerykańskiego think tanku Bitcoin Policy. Podkreślili, że kryptowaluty należące do rządu nie pomogą rozwiązać obecnych problemów systemu finansowego. CBDC jedynie “rozszerzy kontrolę państwa na ostatnie, pozbawione nadzoru obszary osobistego życia gospodarczego.”

cyfrowy dolar cbdcreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.