CySEC publikuje wytyczne w zakresie kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

CySEC publikuje wytyczne w zakresie kryptowalut

Mariusz Przepiórka
cysec daje wytyczne związane z kryptowalutami Regulacje

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) opublikowała wytyczne dla cypryjskich firm inwestycyjnych (CIF) w zakresie obsługi kryptowalut. Dokument dotyczy środków ostrożności, jakie należy podejmować przy obsłudze kryptowalut i kryptowalutowych instrumentów pochodnych, a także usprawnienia procedur zarządzania ryzykiem stosowanych przez spółki CIF.

Ogólnych ram prawnych w zakresie bezpieczeństwa kryptowalut wciąż nie ma, co zauważył w swym raporcie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Dlatego CySEC zaleca, aby spółki CIF do czasu wypracowania powszechnych standardów kierowały się opublikowanymi wytycznymi regulatora. CySEC wskazuje m.in. sposoby postępowania w przypadku bezpośrednich inwestycji w kryptowaluty o charakterze spekulacyjnym i niespekulacyjnym.

W przypadku bezpośrednich inwestycji w kryptowaluty lub instrumenty pochodne dokonywanych przez klientów CIF, spółki powinny występować w roli kontrahenta w tych transakcjach. W takiej sytuacji CIF przyjmuje na siebie ryzyko kontrahenta i ryzyko towarowe. Odpowiednie zmiany znajdą również odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych składanych przez spółki CIF do CySEC.

Spółki CIF powinny również szacować ryzyko wynikające z transakcji kryptowalutowych w ramach etapów procesu szacowania wewnętrznej adekwatności kapitałowej (ICAAP). Ocena i omówienie ryzyka związanego z działalnością w zakresie kryptowalut powinny być uwzględniane w analizie wrażliwości wskazującej, jak zidentyfikowane ryzyko wpływa na prognozy CIF.

Duży nacisk na zarządzanie ryzykiem

Zdaniem CySEC spółki CIF powinny również ujawniać informacje o wszelkich istotnych zasobach kryptowalutowych, wraz z danymi na temat:

  • kwotowych wartości ekspozycji różnych aktywów kryptowalutowych,
  • wymogów kapitałowe tych ekspozycji oraz
  • podejścia księgowego do takich ekspozycji.

Cypryjski regulator zwraca również uwagę na to, że CIF, które prowadzą obrót kryptowalutami lub instrumentami finansowymi związanymi z takimi aktywami, powinny dokonać przeglądu swych procedur i strategii zarządzania ryzykiem oraz uwzględnić w nich wszystkie rodzaje ryzyka związanych z tym produktem. Szczególną uwagę należy zwrócić także na kwestie cyberbezpieczeństwa.

cysec daje wytyczne związane z kryptowalutamireklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.