Coinbase zwiększa ofertę obligacji śmieciowych do 2 mld USD | Wiadomości | CrypS.

Coinbase zwiększa ofertę obligacji śmieciowych do 2 mld USD

Mariusz Przepiórka
Coinbase bez IPO wchodzi na giełdę

Wiodąca amerykańska giełda kryptowalutowa Coinbase odnotowała ogromny popyt na swoją ofertę obligacji śmieciowych i zwiększyła wielkość sprzedaży o jedną trzecią z 1,5 mld USD do 2 mld USD.

Według Economic Times, chętni złożyli zamówienia o wartości co najmniej 7 mld USD na równe pule siedmio- i dziesięcioletnich obligacji, oferujących oprocentowanie na poziomie odpowiednio 3,375% i 3,625%. Publikacja powołuje się na anonimowe źródło, które twierdzi, że stopy procentowe były niższe niż początkowe notowania oferowane przez Coinbase, a napływ popytu sugeruje, że kupujący mają bardzo dobrą opinię o wiarygodności kredytowej firmy.

– Duży popyt jest wyraźnym sygnałem ze strony inwestorów rynku długu – skomentowała analityk Bloomberg Intelligence Julie Chariell. Obligacje giełdy zostały jednak ocenione o jeden stopień niżej niż rating inwestycyjny, a indeksy obligacji Bloomberga wskazują, że podobne oferty długu osiągają średnio 2,86% rentowności.

Druga oferta obligacji w branży kryptowalutowej

Obligacje śmieciowe oznaczają dług korporacyjny wyemitowany przez spółkę, która nie posiada ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym. Ze względu na obniżony rating kredytowy, obligacje śmieciowe są wyżej oprocentowane niż obligacje korporacyjne klasy inwestycyjnej. Giełda Coinbase ogłosiła swoją ofertę długu 13 września, stwierdzając, że fundusze mogą być wykorzystane na dalsze inwestycje w rozwój produktu i potencjalne inwestycje lub przejęcia innych firm, produktów lub technologii.

Coinbase jest dopiero drugą dużą firmą kryptowalutową, która oferuje obligacje śmieciowe. Pierwszą była MicroStrategy, która wyemitowała obligacje o wartości 500 mln USD w celu sfinansowania dalszej akumulacji BTC po czerwcowym załamaniu na rynkach. Po osiągnięciu 342 USD w dniu otwarcia, akcje Coinbase były ostatnio notowane na poziomie 243 USD, jednak od końca czerwca ich wartość wzrosła o około 20%.

Coinbase bez IPO wchodzi na giełdęreklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.