Coinbase publikuje raport dotyczący przejrzystości | Wiadomości | CrypS.

Coinbase publikuje raport dotyczący przejrzystości

Mariusz Przepiórka
Coinbase bez IPO wchodzi na giełdę

Aby zwiększyć przejrzystość w globalnym ekosystemie kryptowalutowym, giełda Coinbase opublikowała niedawno własny raport przejrzystości za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 cyfrowa giełda odnotowała gwałtowny wzrost wniosków od rządów i organów ścigania na całym świecie o informacje dotyczące kont i dokumentacji finansowej klientów.

Firma Coinbase podkreśliła, że dokładnie przeanalizowała każdy wniosek, aby ocenić jego zasadność. W sumie Coinbase otrzymała 5562 takich wniosków w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku. Około 51% wszystkich wniosków pochodziło spoza Stanów Zjednoczonych, a za prawie 84% wniosków odpowiadały Wielka Brytania, Niemcy i Stany Zjednoczone. Z Polski do Coinbase wystosowano 28 wniosków.

– Regularnie otrzymujemy i odpowiadamy na wnioski organów ścigania i agencji rządowych, które poszukują informacji o kontach klientów i dokumentacji finansowej w związku ze sprawami cywilnymi, karnymi lub innymi dochodzeniami. Wnioski te mogą zawierać wezwania do sądu, nakazy sądowe, nakazy przeszukania lub inne formy formalnego postępowania prawnego. Mamy obowiązek odpowiedzieć na takie żądania, jeśli są one uzasadnione w świetle przepisów finansowych i innych obowiązujących praw – napisał Paul Grewal, dyrektor ds. prawnych w Coinbase.

Rośnie adopcja kryptowalut

Pod względem wyników finansowych, Coinbase odnotowała gwałtowny wzrost w 2021 roku. Całkowita liczba użytkowników rosła konsekwentnie przez cały rok, jednak wolumeny handlu kryptowalutami odnotowały spadek w trzecim kwartale tego roku.

Według danych Coinbase, w 2021 roku giełda kryptowalutowa po raz pierwszy otrzymała wnioski z Łotwy, Grecji, Indii, Turcji, Bośni, Węgier i Rosji. Liczba wniosków otrzymanych w pierwszych trzech kwartałach tego roku, stanowi około 27% wzrost w stosunku do całkowitej liczby wniosków, które wpłynęły do giełdy w całym 2020 roku.

Wraz z rosnącą adopcją kryptowalut ważne jest, aby firmy kryptowalutowe przestrzegały wymogów prawnych w swoich regionach. Ostatnie doniesienia medialne wskazują, że władze na całym świecie zaostrzają przepisy dotyczące nielegalnych transakcji cyfrowych.

Coinbase bez IPO wchodzi na giełdęreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.