Coinbase blokuje 25 000 rosyjskich portfeli | Wiadomości | CrypS.

Coinbase blokuje 25 000 rosyjskich portfeli

Anna Sutowicz
coinbase wbtc

Coinbase informuje o blokadzie ponad 25 000 rosyjskich adresów. Zdaniem Coinbase, są one powiązane z rosyjskimi podmiotami, które prowadzą działalność przestępczą.

Coinbase zobowiązuje się do przestrzegania sankcji, które zostały nałożone na osoby i terytoria w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainie. Giełda zapewniła, że zdaje sobie sprawę z tego, że sankcje te odgrywają istotną rolę w promowaniu bezpieczeństwa narodowego oraz powstrzymywaniu agresji. Giełda popiera wysiłki władz rządowych sprawdza wnioski o rejestrację konta z listami osób/podmiotów objętych sankcjami.

W swoim poście na blogu Coinbase informuje:

Dzisiaj Coinbase blokuje ponad 25 000 adresów związanych z rosyjskimi osobami lub podmiotami, które naszym zdaniem angażują się w nielegalną działalność, z których wiele zidentyfikowaliśmy w ramach naszych własnych proaktywnych dochodzeń. Po zidentyfikowaniu tych adresów udostępniliśmy je rządowi, aby dalej wspierać egzekwowanie sankcji.

Zapewnienia Coinbase

Giełda zapewnia, że dysponuje metodami identyfikacji kont posiadanych przez osoby objęte sankcjami poza Coinbase, nawet jeśli nie ma bezpośredniego dostępu do ich danych osobowych. Program jest rutynowo poddawany wewnętrznym testom i niezależnym audytom przeprowadzanym przez osoby trzecie.

Obecnie, aby otworzyć konto Coinbase, osoby fizyczne i inne podmioty muszą podać informacje identyfikujące, w tym imię i nazwisko oraz kraj zamieszkania. Coinbase sprawdza te informacje za pośrednictwem niezależnego dostawcy przed zezwoleniem danej osobie na transakcję. W przypadku kiedy klient mieszka w kraju lub regionie objętym sankcjami albo jeżeli zostanie zidentyfikowany jako osoba/podmiot objęty sankcjami, wówczas nie może otworzyć konta na platformie Coinbase. Lista jest stale aktualizowana, wedle zapewnień giełdy.

Jeżeli ktoś otworzył wcześniej konto Coinbase i dopiero później zostanie ukarany sankcjami, wówczas giełda zmierza do identyfikacji takiego konta oraz do jego zamknięcia. Następnie identyfikuje potencjalnie powiązane strony oraz blokuje konta, które są powiązane z sankcjonowanymi podmiotami.

coinbase wbtc
reklama
reklama